Skip to main content

会员

共同的责任

BVT

德国门业及门禁系统制造商和供应商联合会 (Germany)

FTA

门业自动化专业协会 (Germany)                                                                                         

Portgruppen

门和卷帘制造商协会 (Sweden)                                                                    

DASMA

门和接入系统制造商协会  (North America)

E.D.S.F.

欧洲门和快门联合会                                       

IDA

国际门协会