Skip to main content

Användningsområden

Skjutdörr eller karuselldörr, skjutgrind eller industriport, maskin eller parkeringssystem: De certifierade sensorerna från BBC Bircher Smart Access sörjer för högsta säkerhet inom många områden. 

 • Industriport

  Schnelllauftor trennt zwei Bereiche einer Industriehalle

  Från vertikal- till vikport: BBC Bircher Smart Access har en passande sensorlösning för…

  more
 • Vertikalport

  De olika sensorkomponenterna från BBC Bircher Smart Access ser till att vertikalporten…

  more
 • Vikport

  Falttore an einem Busdepot

  Radarrörelsedetektorer och slingdetektorer från BBC Bircher Smart Access aktiverar…

  more
 • Skjutgrind

  Arealtor an der Zufahrt eines Firmengeländes

  BBC Bircher Smart Access tillhandahåller alla komponenter som behövs för att säkra din…

  more
 • Skjutdörr

  Schiebetür in einem modernen Gebäude

  Radarrörelsedetektorer samt aktiva och passiva infraröda detektorer kan användas som…

  more
 • Slagdörr

  Automatische Drehflügeltür an einem öffentlichen Gebäude

  Närvarodetektorer och rörelsedetektorer används för att övervaka och säkra svängområdet.…

  more
 • Karuselldörr

  Karusselltür in moderner Architektur

  Infraröda närvarodetektorer registrerar alla rörliga föremål och vidarebefordrar…

  more
 • Kollektivtrafik

  Zugwaggons mit geöffneter Tür

  BBC Bircher Smart Access sensorsystem skyddar passagerarna i kollektivtrafiken. De…

  more
 • Parkeringssystem

  Schranken an der Ausfahrt eines Parkhauses

  Våra slingdetektorer garanterar en snabb och säker aktivering av ditt parkeringssystem.…

  more
 • Maskinsäkerhet

  Sicherheitsmatte sichert Gefahrenzone an Maschinen

  Tillförlitliga kläm- och personskadeskydd i maskinernas riskområde har högsta prioritet.

  more
 • Truckar

  Gabelstapler beim Einsatz in einem Logistikzentrum

  BBC Bircher Smart Accesss säkerhetsmattor förbättrar skyddet för dina anställda då de…

  more
 • Hälsa

  Sicherheitstrittmatten zur Vermeidung von Unfällen im Gesundheitswesen

  [Translate to Swedish:] Die CareMat bietet mehr Sicherheit bei der Pflege von Menschen mit…

  more