Skip to main content

Sensorer
för vikportar

  • Öppnar och stänger i god tid
  • Aktiverar och stoppar på ett tillförlitligt sätt
  • Säkerhet för människor och fordon

Sensorer för vikportar

Radarrörelsedetektorerna och slingdetektorerna från BBC Bircher Smart Access aktiverar din automatiska vikport på ett tillförlitligt sätt.

Radarrörelsedetektorn uppfattar i princip alla rörelser och skickar en öppningsimpuls till porten, medan slingdetektorn kopplar om så fort ett metalliskt fordon känns av.

Som skydd mot klämning rekommenderas elektriska säkerhetslister vid stängningskanterna. Det beprövade trådlösa signalöverföringssystemet RFGate ger en slitagefri dataöverföring. Allt detta ger bästa möjliga säkerhet för din vikport. 

Säkring och aktivering av vikportar

Följande produkter är optimala för detta användningsområde:

Aktivering

Radarrörelsedetektor
Herkules 2
Herkules 2E
RK 30

Slingdetektor
ProLoop2
ProLoop Lite

Nedladdningar

Broschyr för industriportar (EN)

Säkerhet

Trådlöst signalöverföringssystem
RFGate 3
RFGate 2

Elektriskt säkerhetslistsystem
ExpertLine
Säkerhetslister

Elektriska säkerhetsmattor
Säkerhetsmattor

Signalutvärdering
Omkopplare

Kontakta oss

Har du fler frågor om tillämpningarna?
Kontakta oss gärna per telefon eller e-post!

info@bircher.com

+46 708 27 80 70