Skip to main content

Kvaliteten och Certifikat

Kvaliteten i första hand

Som tillverkare av sensorer och åtkomstsystem inom komfort- och säkerhetssektorn sätter BBC Bircher Smart Access kvaliteten alltid i första hand. Vårt ISO9001-certifierade kvalitets- och miljöledningssystem säkerställer ständiga förbättringar inom företaget. Följande processer och områden optimeras kontinuerligt:

 • Förpackning och återvinning
 • Resurs- och energieffektivitet
 • Överensstämmelse med EU-standarder (WEEE, RoHS, Reach)
 • Bortskaffande av farligt gods
 • Leverantörshantering

Sedan 2019 har ett dedikerat ”Think Green”-team arbetat med hållbarhetsfrågan, särskilt på infrastrukturområdet. Tack vare en ny hantering av försörjningskedjan minskade dessutom kostnaderna för flygfrakt med mer än hälften under 2021.

Du hittar vår hållbarhetsdeklaration här

 

Säkerheten först

Därutöver främjar vi frågor som rör arbetssäkerhet och ergonomi på arbetsplatsen i samarbete med externa tjänsteleverantörer. Det gäller bland annat följande punkter:

 • Modernisering av arbetsplatsen
 • Medarbetarnas säkerhetsmedvetenhet
 • Utbildning i första hjälpen
 • Regelbunden inspektion av driftutrustning
 • Maskinsäkerhet
 • Hälso- och smittskydd

Om du har några frågor om kvalitetshantering på BBC Bircher Smart Access, vänligen kontakta vår QHSE-ansvarige.

 

Våra certifikat

 • Kvalitetsstyrning (QM)
 • Förlängning av QM-certifikat (IQNET)
 • RoHS-försäkran om överensstämmelse
 • Överensstämmelse med Reach och SCIP
 • Försäkran om överensstämmelse för konfliktområden