Skip to main content

Beröringsfri omkopplare CleanSwitch

Särskilt överförs många delvis farliga bakterier och virus när man rör vid kontaktytor, framför allt dörrhandtag. CleanSwitch öppnar dörrar hygieniskt utan beröring genom en enkel handrörelse inom ett registreringsområde på 10 till 60 centimeter. Tack vare den tilltalande designen med LED-återkoppling i färg anpassar sig CleanSwitch snyggt och användarvänligt till sitt nya användningsområde. CleanSwitch erbjuder tillförlitligt skydd enligt IP65 för smidig användning i extra fuktiga eller våta miljöer.

Mer om tekniken

CleanSwitch

CleanSwitch

Hygien

CleanSwitch har specialutvecklats för att användas i byggnader med stränga hygienkrav, t.ex. sjukvårdsmottagningar, hygienutrymmen eller restauranger. Med en bestämd handrörelse aktiverar CleanSwitch åtkomsten utan beröring och håller dörren annars stängd. På så sätt minskar bakteriespridningen. Dessutom kan CleanSwitch behandlas med alla vanliga rengörings- och ytdesinfektionsmedel.

Enkel montering

Tack vare den smarta systemkonstruktionen är CleanSwitch kompatibel med alla vanliga dolda boxar. Det går snabbt och lätt att installera CleanSwitch. Enheten ställs in på ett intuitivt sätt och utan verktyg. Du får även hjälp av en snabbguide som är integrerad i enheten.

Anpassning

Den attraktiva och tydliga designen hos CleanSwitch kan anpassas efter kundens önskemål på fl era olika sätt. Å ena sidan kan den optiska återkopplingens färg, ljusstyrka och läge ställas om på bara några sekunder och utan verktyg. Bircher tillhandahåller dessutom ett brett urval av piktogram som kan klistras på enhetens framsida för att förbättra användarvänligheten. På förfrågan kan vi även skapa individuella piktogram och logotyper.

 

CleanSwitch Lock

Öppna och låsa dörrar

Med en handrörelse aktiverar CleanSwitch Lock åtkomsten utan beröring och håller dörren stängd.
Den beröringsfria omkopplaren lämpar sig därför för olika användningsområden där dörren inte bara ska öppnas utan även behöver stängas. Till exempel i hälso- och sjukvårdsinstitutioner, laboratorier och sanitetsområden. Den elektriska anslutningen sker enkelt via en potentialfri utgång och CleanSwitch Lock kan anslutas till alla dörrstyrningar.

Visa dörrstatus

Genom att använda CleanSwitch Lock i systemet kan dörrstatusen indikeras som för ett trafikljus (röd/grön) via omkopplarens LED-indikering. På så sätt går det att signalera om en WC eller sluss är upptagen. I låst status är även aktiveringsfunktionen hos CleanSwitch inaktiverad, på så sätt förhindras att dörren öppnas oönskat eller omedvetet. Ytterligare komponenter, indikeringselement och låssystem behövs inte.

Samma komfort och service

Alla grundfunktioner hos CleanSwitch är naturligtvis även tillgängliga hos CleanSwitch Lock. Det intuitiva handhavandet och den enkla hanteringen underlättar monteringen. Med hjälp av konfigurationstabellen kan du som vanligt snabbt och individuellt anpassa piktogram, färger på höljet, tillbehör och omkopplarprogram till dina behov.


Läs mer

Läs mer om CleanSwitch

Kontakta oss

Har du fler frågor om våra produkter?
Kontakta oss gärna per telefon eller e-post!

Behr Bircher Cellpack BBC Nordic AB
+46 40 15 60 90