Skip to main content

PrimeMotion 

  • Lämpar sig för särskilt höga och breda dörrar
  • Kan användas i många olika situationer tack vare den inställbara fältgeometrin och den sväng- och lutningsbara radarmodulen

Radarsensor PrimeMotion

Radarsensorn PrimeMotion öppnar och stänger automatiska skjutdörrar på ett säkert och tillförlitligt sätt. Tack vare integrerad riktningsavkänning undviks att dörrarna är öppna onödigt länge.

För att ge bästa möjliga personskydd rekommenderar BBC Bircher Smart Access en kombination med PrimeTec och PrimeScan. PrimeTec fungerar som aktiv infraröd detektor och övervakar huvudstängningskanten, medan PrimeScan sörjer för säkerheten i dörrens sidoområde och vid sidostängningskanten.

Mer om tekniken

Användning på teleskopskjutdörrar

Tack vare den stora fältbredden på upp till 4,8 meter behövs endast en sensor per sida om dörrarna är mycket breda.

PrimeMotion B

Aktiveringssensorn, som bygger på radarteknik, öppnar skjutdörrarna på ett tillförlitligt sätt. I och med bortfiltreringen av tvärtrafik och riktningsavkänningen undviks att dörren står öppen allt för länge, vilket sparar energi. Den bekväma användningen gör det lätt att installera sensorn och ta den i drift.

PrimeMotion C

Dörrörelsedetektorn PrimeMotion C bygger på radarteknik. Den är idealisk för skjutdörrar, då dörrarna aktiveras tillförlitligt och i rätt tid, vilket ger ett optimalt personflöde. Radarfältet går att ställa in optimalt för varje användningsområde. 

ArtMotion 2 

ArtMotion 2 lämpar sig för särskilt höga och breda dörrar. Sensorn kan användas i många olika situationer och ger ett optimalt personflöde tack vare sin inställbara fältgeometri och sin lutningsbara radarmodul.

Kontakta oss

Har du fler frågor om våra produkter?
Kontakta oss gärna per telefon eller e-post!

Behr Bircher Cellpack BBC Nordic AB
+46 40 15 60 90