Skip to main content

Signalöverföring

  • Slitagefri signalöverföring
  • Med en enhet kan flera säkerhetslister övervakas på ett säkert och tillförlitligt sätt

Elektronisk signalöverföring – trådlös och trådbunden

Vid signalutvärderingen på automatiska portar överförs säkerhetslisternas statusinformation via radio säkert och kontaktlöst eller med kabel till omkopplaren. Denna övervakar de signalerande säkerhetslisterna avseende manövrering och avbrott.

Funk-Signalöverföring

Det trådlösa signalöverföringssystemet används framför allt i det automatiska portområdet.

Statusen för säkerhetslister som är fast monterade på den rörliga delen av porten överförs kontaktlöst via en säker och trådlös tvåvägskanal till omkopplaren, som omedelbart utlöser impulsen för öppning och stängning.

Beroende på användning och behov kan du välja utförande med en eller två kanaler.

Följande produkter bygger på trådlöst teknik:

       ExpertSystem XRF

Trådbunden utvärdering 

Omkopplare övervakar huruvida säkerhetsmattorna och säkerhetslisterna manövreras och avbryts. Dessa anslutna signalgivare med ett slutmotstånd på 8,2 kohm övervakas med avseende på ändringar av viloströmmen. När signalgivaren manövreras sjunker det sammanlagda motståndet, varpå en definieras kopplingsgräns underskrids. Status-LED:en tänds och omkopplingen utlöses omedelbart.

Följande produkter bygger på den trådbundna signalöverföringen:

       Omkopplare

Kontakta oss

Har du fler frågor om våra produkter?
Kontakta oss gärna per telefon eller e-post!

Behr Bircher Cellpack BBC Nordic AB
+46 40 15 60 90