Skip to main content

Signalöverföring

  • Slitagefri signalöverföring
  • Med en enhet kan flera säkerhetslister övervakas på ett säkert och tillförlitligt sätt

Elektronisk signalöverföring – trådlös, induktiv och trådbunden

Vid signalutvärderingen på automatiska portar överförs säkerhetslisternas statusinformation via radio eller induktion säkert och kontaktlöst till omkopplaren. Denna övervakar de signalerande säkerhetslisterna avseende manövrering och avbrott.

Induktiv signalöverföring InTra6

Denna teknik används på automatiska skjutgrindar. Statusen för de tryckkänsliga säkerhetslisterna på den rörliga portdelen induceras säkert och kontaktlöst via en omvandlare i stållinan och överförs till omkopplaren via en fast spole.

De stationära listerna kan anslutas direkt till omkopplaren. På så sätt undviks även de problem med nötning som uppstår på konventionella kabellösningar.

På InTra6 övervakas upp till fyra säkerhetslistkretsar med endast ett system.

Följande produkter bygger på den induktiva signalöverföringen:

       InTra6

Funk-Signalöverföring

Det trådlösa signalöverföringssystemet används framför allt i det automatiska portområdet.

Statusen för säkerhetslister som är fast monterade på den rörliga delen av porten överförs kontaktlöst via en säker och trådlös tvåvägskanal till omkopplaren, som omedelbart utlöser impulsen för öppning och stängning.

Beroende på användning och behov kan du välja utförande med en eller två kanaler.

Följande produkter bygger på trådlöst teknik:

       RFGate 3

       RFGate 2

Trådbunden utvärdering 

Omkopplare övervakar huruvida säkerhetsmattorna och säkerhetslisterna manövreras och avbryts. Dessa anslutna signalgivare med ett slutmotstånd på 8,2 kohm övervakas med avseende på ändringar av viloströmmen. När signalgivaren manövreras sjunker det sammanlagda motståndet, varpå en definieras kopplingsgräns underskrids. Status-LED:en tänds och omkopplingen utlöses omedelbart.

Följande produkter bygger på den trådbundna signalöverföringen:

       Omkopplare

Kontakta oss

Har du fler frågor om våra tekniker?
Kontakta oss gärna per telefon eller e-post!

info@bircher.com

+41 52 687 11 11