Skip to main content

Hållbarhetsdeklaration

Vårt engagemang för miljön

Som ett ansvarsfullt företag fokuserar vi på hållbarhet och resurseffektivitet. Detta gäller såväl våra produkter som processerna i företaget m.m. – till exempel våra medarbetares miljömedvetenhet och optimeringen av hela värdekedjan. Dessutom vidtar vi följande konkreta åtgärder för att se till att BBC Bircher Smart Access ekologiska fotavtryck och koldioxidutsläppen minskar:

  • Noggrant urval och provning av leverantörer enligt miljökriterier
  • Pågående genomförande av RoHS standarder för hela portföljen
  • Aktivt deltagande i återvinningen av våra produkter i EU
  • Regelbundna workshoppar för medarbetare om hållbarhet

Miljöledning fast förankrad i företaget

Vi är sedan 2001 certifierade enligt ISO14001. Genom ständiga förbättringar inom områdena energiförbrukning, avfallsproduktion och avfallshantering samt tryckkostnader sparar vi resurser och bidrar till att göra vår ekonomi hållbar. Detta innebär också att miljöaspekterna beaktas i största möjliga utsträckning vid all nybyggnad, ombyggnad och utbyggnad av företagets byggnader.

Mätbara energibesparingar tack vare intelligenta produkter

Våra lösningar för effektiv öppning av dörrar och grindar bidrar till minskad energiförbrukning tack vare innovativa optikenheter: Felaktiga öppningar, till exempel på grund av korsande trafik, undviks, både när det gäller personer och fordon – när det gäller portar för fabriksanläggningar kan denna smarta automatisering spara flera tusen kWh per år, beroende på applikation. Vårt mål är att aktivt bidra till ökad hållbarhet med hjälp av sådana innovationer även i framtiden.