Skip to main content

 

Framgångsberättelse från däckverkstaden

Spara energi automatiskt med Hyperion 3D

Pneu Egger AG är ledande på den schweiziska däckmarknaden. Förutom däck av varje slag erbjuder företaget även tillbehör och en omfattande bilservice vid över 40 filialer. En av dessa verkstäder är Pneu Egger Hinwil i kantonen Zürich. Där passerar varje dag upp till hundra fordon inkörningsporten, allt från motorcyklar, personbilar, lastbilar och bussar till mobila byggmaskiner. Porten med motsvarande höjd aktiverades och öppnades fullständigt varje gång via fjärrstyrning. Detta var omständligt och ledde till stora energiförluster. Pneu Egger Hinwil sökte därför ett system för att automatisera portanläggningen och anpassa öppnings- höjden på ett adaptivt sätt till respektive fordon. Med Hyperion 3D kunde BBC Bircher erbjuda en skräddarsydd lösning.

 

Utgångssituation

Pneu Egger Hinwil hade nyligen investerat i en ny och behovsanpassad takskjutport. Aktiveringen av porten visade sig emellertid vara mycket kostsam i praktiken. På kontoret var ständigt en person upptagen med att öppna porten via fjärrkontroll så att servicemedarbetarna kunde köra in i verkstaden. En golvslinga var det närmaste alternativet till automatisering. Det fanns dock ytterligare ett viktigt krav. Den 4,5 m höga porten öppnades alltid fullständigt, inte bara för lastbilar utan även för 1,30 m höga sportbilar. Under säsongen för däckbyte på våren och hösten ledde detta till mycket höga energiförluster och till obehagliga temperaturer i verkstaden. Man värdesatte därför en lösning där porten skulle öppnas på ett sätt som var anpassat till höjden.

 

Projektkrav 

  • Bekväm portautomatisering utan ytterligare personalkostnader
  • Realisering av energiebesparingspotential genom adaptiv portöppning
  • Tillförlitlig funktion för att inte aktiveras av personer

 

Lösning

Redan vid det första samtalet med filialchefen Marc Kristoffy på Pneu Egger Hinwil stod det klart för rådgivaren från BBC Bircher att den innovativa energibesparingslösningen Hyperion 3D var idealisk för kundens önskningar. Sensorsystemet garanterar objektexakt öppningshöjd för alla fordon som passerar. Energiförluster på grund av in- och utgående luft minimeras på så sätt. Den beräknade årliga energibesparingen enligt energikalkylatorn från BBC Bircher uppgår till cirka 5 000 kWh. Det motsvarar en årlig energiförbrukning för ett enfamiljshus.

Via Bircher SmartConnect-appen kunde systemet enkelt konfigureras och snabbt tas i drift. Appen gör det dessutom möjligt för Pneu Egger Hinwil att själva utföra fininställningar och hämta portstatistik.

 

Kundens fördelar 

  • Automatiskt, behovsanpassat öppnings- beteende genom 3D-analys av portens omgivning
  • Väsentligt högre produktivitet för portan- läggningen
  • Tydlig minskning av de tider då porten står öppen
  • Mindre slitage på portens komponenter på grund av minskad rörelsesträcka
  • Årlig energibesparing på ca 5 000 kWh
  • Tack vare tillförlitlig persondetektering öppnar sig porten endast för fordon
  • Bekväm app för fininställningar och portstatistik

 

"Hos oss är det full aktivitet även när vintern kommer. Här öppnas porten ca 50 gånger per dag. Med hjälp av sensorsystemet kan vi undvika fullständiga öppningar och därmed luftdrag. Våra medarbetare gläder sig över varje plusgrad som vi kan hålla kvar inne i hallen."

– Marc Kristoffy, filialchef på Pneu Egger Hinwil

KundPneu Egger
Stad, landHinwil, Schweiz
Marknadssegment   Port
TillämpningTakskjutport
ProduktHyperion 3D
StandarderDIN EN 12453
IdrifttagandeOktober 2019

Nedladdningar

Ladda ner framgångsberättelse som PDF

Spara energi automatiskt med Hyperion 3D