Skip to main content

Access-system i uthållighetstest

Effektiv hantering av gränstrafik – med ProLoop2

Gränsövergången San Ysidro Port of Entry mellan Mexiko och USA är den näst största i världen mellan två stater: Bara i riktning norrut passerar fler än 70 000 fordon dagligen. Det är systemintegratören Gatekeeper Intelligent Security, som sedan 2005 har genomfört fler än 1 500 projekt i fler än 30 länder, som gör det möjligt att effektivt hantera gränstrafiken. Slingdetektorn ProLoop2 från BBC Bircher Smart Access säkerställer snabb och tillförlitlig öppning och stängning av barriärerna: Den är direkt integrerad i systemarkitekturen och kan vid behov konfigureras från datorn.

 

   

 

Utgångssituation

Den intensiva och ofta ständiga trafiken vid San Ysidro PoE ställer höga krav på tillträdessystemen som används. Man har behövt en lösning som fungerar tillförlitligt även i de starkt varierande temperaturerna i den mexikansk-kaliforniska öknen (50 grader och högre). Barriärerna öppnas och stängs via två induktionsslingor som är placerade i marken och vars signaler kontinuerligt utvärderas av ProLoop2 för att tillförlitligt upptäcka metalliska fordon av alla slag.

 

Projektkrav

  • Automatisk öppning och stängning av barriärer vid gränsanläggningar

  • Hög funktionalitet under tuffa förhållanden (värme, damm, vind osv.)

  • Utökat driftstemperaturområde för stora variationer i temperatur

  • Direktåtkomst via dator, dataöverföring och parametrering i realtid

  • Integrering i kundens Gatekeeper Intelligent Security-systemarkitektur

 

Lösning

För att säkerställa funktionalitet under alla omständigheter har ingenjörerna på BBC Bircher Smart Access utvecklat en version med ett utökat driftstemperaturområde som är ännu mer robust under tuffa miljöförhållanden. Dessutom erbjuder Gatekeeper Intelligent Security möjligheten att ansluta ProLoop2 till en bärbar dator via USB-kabel samt ändra inställningar i realtid, t.ex. för vissa typer av fordon. På så sätt har man utvecklat och levererat en kundspecifik lösning som fungerar optimalt för tillämpningen.

 

Kundens fördelar

  • Robust, tillförlitlig lösning

  • Kundspecifika utföranden

  • Uppfyller utökade krav

  • Öppet system, hög grad av integration

  • Nära samarbete, individuell service

 

”Bircher Smart Access svarade snabbt på våra frågor och framstod som mycket samarbetsvilliga, och de levererade precis vad vi behövde, även när kraven höjdes – det är så vi föreställer oss en bra partner.”

Robert Rozploch, Senior Vice President på Gatekeeper

Kund Gatekeeper Intelligent Security
Stad, land Virginia, USA
Marknadssegment  Tillträde för människor och fordon
Tillämpning Barriärsystem
Produkter ProLoop2
Ibruktagande  2020


Kontakta oss

Har du fler frågor om våra produkter?
Kontakta oss gärna per telefon eller e-post!

Behr Bircher Cellpack BBC Nordic AB
+46 40 15 60 90