Skip to main content

 

Framgångsberättelse från bilverkstad

Hyperion 3D främjar produktiviteten och sparar energi

AMAG Group AG är det största import-, handels- och serviceföretaget i Schweiz inom automobilsektorn. AMAG-gruppen och dess cirka 6500 medarbetare är passionerade för att hålla sine kunder på vägen. Om detta någon gång inte skulle vara fallet kan bilisterna med de handlade märkena uppsöka någon av de mer än 80 auktoriserade verkstäderna i hela Schweiz. En av dem är AMAG Schaffhausen. AMAG-verkstadens sju infartsboxar ligger längs körvägen till innergården. Portarna har hittills drivits manuellt – till förargelse för medarbetare och kringboende. AMAG behövde en lösning för att utforma sin portanläggning på ett produktivare sätt och fann den i samarbetet med BBC Bircher Smart Access.

 

 

Utgångssituation 

 

Tuta tre gånger vid gårdsinfarten och en kollega öppnar porten till närmaste lediga reparationsbox – vardagsmat för verkstadsmedarbetarna vid AMAG Schaffhausen. Även om det här låter som ett praktiskt tillvägagångssätt, var det i verkligheten oerhört besvärligt. För medarbetarna måste ständigt avbryta sitt arbete för att manövrera porten. Dessutom förkyler de sig ofta i draget från de onödigt länge öppna portarna. De produktionsflaskhalsar som därigenom uppstår uppenbarar sig tydligt. De kringboende gläder sig inte heller åt ljudsignalen och störs ofta av oljudet. För AMAG Schaffhausen kom hittills inte någon automatisering på tal eftersom fordon ständigt manövreras på den trånga innergården. Med en radarsensor skulle ingen tillförlitlig aktivering kunna garanteras för  detta objekt. Detta skulle inte lösa problemet  utan till och med förvärra situationen. Även en bekvämare lösning med handsändare avskrevs på grund av säkerhetsproblem.

 

Projektkrav 

 

 • Komfortabel portautomatisering för ett friktionsfritt driftsförlopp
 • Långt utvecklat ignorerande av övrig trafik  för att undvika onödiga öppningar och drag
 • Tillförlitlig persondetektering
 • Realisering av energiebesparingspotential
 • Undvikande av oljud för kringboende

 

Lösning

 

Efter beskrivningen från AMAG:s företagsledning stod det klart för konsulten från BBC Bircher att det här var frågan om en idealisk tillämpning av Hyperion 3D. Eftersom Hyperion 3D använder ett objekts rörelsesvektor för att  detektera om någon önskar passera genom porten var sensorsystemet här det rätta alternativet för att undvika att porten öppnas i onödan av annan trafik. Dessutom kan verkstadens energibehov i väsentlig grad minskas med energisparsystemet. I kombination med två ljusridåer LBGate per  port erbjuder lösningen skydd mot kollisions- skador. En timer på styrningen deaktiverar sensoriken utanför verkstadstiderna. Därigenom kan obehöriga inte komma in i byggnaden.

Hyperion 3D aktiverar den manuella portstyrningen med signalerna Öppna, Stoppa, Stäng. Eftermontering på AMAG-portarna kunde genomföras friktionsfritt trots att ingen aktiveringssensorik hade avsetts från början. För  att energiförluster ska undvikas bör industri- porten i möjligaste mån hållas stängd, särskilt  för personer. Dessa kan använda de befintliga gångdörrarna för att komma in i verkstaden. 

 

Kundens fördelar 

 

 • Automatiskt, behovsanpassat öppningsbeteende genom 3D-analys av portens omgivning
 • Väsentligt högre produktivitet för  portanläggningen
 • Påtaglig minskning av portens öppettider och energikostnader
 • Tillförlitlig persondetektering: personer beträder verkstaden genom gångdörrarna
 • Goda grannrelationer genom eliminering av bullerkällan
 • Produktivitetsökning tack vare bättre  tillgänglighet av medarbetare
 • Komfortvinst genom automatiserad  stängningsimpuls

 

"Systemet är oss till enorm hjälp för att reducera luftdraget och spara värmekostnader, eftersom portarna stängs efter bara 15 sekunder. Våra mekaniker är glada eftersom de inte hela tiden behöver kliva ur fordonet eller lägga ifrån sig verktyget för att öppna en port. Med cirka  60 bilar per dag är det ett stort mervärde. "

– Timo Böhm, verkställande direktör  för AMAG Schaffhausen

KundAMAG Group AG
Stad, landSchaffhausen, Schweiz
Marknadssegment   Port
TillämpningTakskjutport
Produkter


 • Hyperion 3D
 • LBGate
StandarderDIN EN 12453
IdrifttagandeFebruari 2019

Nedladdningar

Ladda ner framgångsberättelse som PDF

Hyperion 3D främjar produktiviteten och sparar energi