Skip to main content

Industriport

  • Säker öppning och stängning genom tillförlitlig teknik
  • Aktivering i god tid och undvikande av onödiga öppningar

Industriport

Från vertikal- till vikport: BBC Bircher Smart Access har en passande sensorlösning för varje industriport.

Säkring och aktivering av industriportar

 

Klicka på önskad portkonstruktion för att få se detaljerad information och produktförslag för rörelsedetektorer, säkerhetslister och slingdetektorer:

Skjutgrind

Vertikalport

Vikport


 

Kontakta oss

Har du fler frågor om våra produkter?
Kontakta oss gärna per telefon eller e-post!

Behr Bircher Cellpack BBC Nordic AB
+46 40 15 60 90