Skip to main content

Sensorbrytare med infraröd teknik

  • Som skydd mot kläm- och skärkanter, huvud- och sidostängningskanter samt som medåkande påkörningsskydd

Infraröd detektor för aktivering och säkring av dörrar och portar

En aktiv infraröd närvarodetektor övervakar person- och objektrörelser inom ett definierat utrymme.

Aktiv infraröd

Närvarodetektorn kan själv sända ut infraröda strålar och utvärdera en eventuell förskjutning av frekvensområdet. För detta ändamål används sensorn med utvärdering i bakgrunden, dvs. sensorn korresponderar med bakgrunden och använder den som reflektor. På så sätt känner den av alla människor och föremål som rör sig i avkänningsfältet och kopplar om den övervakade dörren.

Följande rörelsedetektorer bygger på aktiv infrarödtekniken:

       PrimeScan A

       PrimeScan B

       TopScan

       UniScan

       SpotScan

       Helios 2T

Ljusridå

       LBGate

 

Passiv infraröd

De passiva infraröda rörelsedetektorerna mäter och jämför strålar i sitt avkänningsområde. De arbetar passivt och sänder inte ut någon infraröd strålning själva. När ett föremål når en PIR-rörelsedetektors avkänningsområde överförs dess värmestrålning via linser till sensorelement och omkopplingen utlöses. Föremålet bör alltid ha en temperaturdifferens på mer än 2 °C gentemot omgivningen och förflytta sig med en hastighet på minst 10 cm/s. Ju högre temperaturskillnaden är mellan föremålet och dess omgivning, desto högre reaktionskänslighet får den passiva infraröda sensorn.

Följande rörelsedetektorer bygger på passiv infrarödtekniken:

      PIR 20

      PIR 30

Kontakta oss

Har du fler frågor om våra sensorprodukter?
Kontakta oss gärna per telefon eller e-post!

Behr Bircher Cellpack BBC Nordic AB
+46 40 15 60 90