Skip to main content

Våra värderingar 

Teamwork, integritet, mod och engagemang  

Våra värderingar

”ABC för BBC” bygger på fyra grundläggande värderingar och fungerar som ledstjärna för vårt agerande och gemensamma framåtskridande.

Teamwork

Att arbeta i team innebär att respektera varandra och låta meningsskiljaktigheter fungera som inspirationskälla. Vi kommunicerar öppet för att ge varandra konstruktiv feedback.

Integritet

Vi arbetar med integritet genom att rikta in oss på våra huvudmål och -värderingar och gå från ord till handling. Vi arbetar autentiskt och rättframt i alla relationer och håller oss till reglerna även när ingen ser.

Mod

Modig är den som bryter vanor, accepterar förändringar och tacklar dem på rätt sätt. Vi använder inlärningskurvan för att ständigt bli ännu bättre.

Engagemang

Vårt engagemang stöds av fokus och en prestationsfrämjande miljö. Detta innebär bland annat att fira framgångar och visa uppskattning för prestationer.

 

Kontakta oss

Har du ytterligare frågor om våra karriärmöjligheter? Vi ser fram emot ditt samtal eller dina ansökningsdokument via e-post! Kontaktformulär

+41 52 687 11 11
jobs@bircher.com

Kontaktformuläret