Skip to main content

PrimeTec

  • Upp till 4 meter brett fält med mycket flexibla fältinställningar
  • Integreras snabbt och enkelt tack vare bekväm användning

Kombidetektorn PrimeTec

PrimeTec är en kombination av två tekniker som kompletterar varandra i en och samma apparat.

För att öppna automatiska dörrar används beprövad radarteknik. Samtidigt skyddas personer och föremål på dörrens kläm- och skärställen av den aktiva infraröda detektorn. Flera olika funktioner kan ställas in efter situation, exempelvis fältgeometrin för den aktiva infraröda detektorn och för radarn.

Det går dessutom att aktivera bortfiltrering av tvärtrafik för att undvika onödig öppning.

Mer om tekniken

Användning på skjutdörrar

PrimeTec aktiverar dörren på en sida och säkrar samtidigt huvudstängningskanten med sin aktiva infraröda detektor. På den andra dörrsidan fungerar PrimeMotion som öppningssignalgivare.

PrimeTec A 

Den säkra lösningen för aktivering och säkring av skjutdörrar. Den aktiva infraröda detektorn för personskydd har självövervakning och testas varje gång dörrbladet stängs. PrimeTec A är certifierad enligt EN 16005 och DIN 18650.

PrimeTec B 

Den kompletta rörelse- och närvarodetektorn för aktivering och säkring av skjutdörrar. PrimeTec B är certifierad enligt EN 16005 och har Performance Level PLd, kat. 2. 

Kontakta oss

Har du fler frågor om våra produkter?
Kontakta oss gärna per telefon eller e-post!

Behr Bircher Cellpack BBC Nordic AB
+46 40 15 60 90

 

Framgångsberättelse

Skjutdörrar till havs: PrimeTec med kapslingsklass IP65

mer