Skip to main content

ExpertSystem – Snabbmonteringssystem

  • Ännu snabbare monterings- och installationstider för säkerhetslister med trådlös signalöverföring
  • Systemets design gör att listerna kan förberedas i verkstaden så att de sedan bara behöver sättas i på monteringsplatsen
  • Snabbmonteringsvinklarna tål positionsavvikelser på upp till 3 mm åt alla håll
  • Enkelt och lätt att byta listerna vid service och underhåll