Skip to main content
05.05.2021

BBC Bircher utökar ExpertSystem

Hög portsäkerhet kompletteras med ytterligare profil

ExpertSystem från BBC Bircher Smart Access är en särskilt utvecklad, modulär säkerhetslösning för områdesskydd och skjutgrindar. Den hittillsvarande lösningen med säkerhetslister i tre olika storlekar (99, 74 och 49 mm) kompletteras med ytterligare en storlek: Den kompakta 42 mm-profilen, den långa stoppsträckan och den snabba reaktionen gör att den nya säkerhetslisten även kan användas för infarts-, hus- och områdesgrindar (domestic gates på engelska). Dessutom är alla komponenter i ExpertSystem – säkerhetslister i serien XL och trådlös överföring XRF – konsekvent utvecklade för hög säkerhet, möjlighet till skalning samt snabb installation och långvarig drift.

 

Minimal aktiveringskraft och snabb reaktion

Genom årtionden av erfarenhet av säkerhetslister och trådlösa system har BBC Bircher Smart Access tagit fram ett modulärt säkerhetssystem för automatiska passersystem. Det består av säkerhetslister i serien ExpertSystem XL som kunden själv kan montera och den innovativa trådlösa signalöverföringslösningen ExpertSystem XRF. Det trådlösa systemet väljer automatiskt ut den lämpliga säkerhetsarkitekturen för varje styrning (säkerhetsnivå PLd kat. 2 eller kat. 3) och har en mycket stor räckvidd.

 

Högt person- och objektskydd för alla användningsområden

Systemutökningen med säkerhetslist XL-CP42A och aluminiumprofil XL-AP24 ökar prestandan för snabba reaktioner vid höga grindhastigheter. Vid utvecklingen fokuserade vi på att omsätta bästa möjliga kombination av kraft och sträcka: Vid en aktiveringssträcka på exakt 2,5 mm och en första kraft på 40 N blir stoppsträckan förhållandevis lång, vilket ger ett högt objekt- och personskydd.

 

Prisvärt tack vare enkel självmontering

Förutom prestandan fokuserade även utvecklarna hos BBC Bircher Smart Access på snabb och enkel montering: Arbetsmomenten för att installera ExpertsSystem har utformats så effektivt och enkelt som möjligt. Den genomtänkta uppbyggnaden ser till att såväl säkerhetslisten som den trådlösa överföringen kan användas genom några få moment. Tack vare självmontering, pluggbara anslutningar och snabbinfästningssystemet (tillval) förkortas installationstiden och behovet av underhåll minskar avsevärt, något som även sänker servicekostnaderna och de totala kostnaderna. För optimal anpassning till logistikförlopp erbjuder BBC Bircher Smart Access sina kunder tre olika servicemodeller.

 

Den nya säkerhetslisten XL-CP42A och aluminiumprofilen XL-AP24 i ExpertSystem-serien kan beställas från och med 15 april 2021.

 

Ladda ner ExpertSystem broschyren

Mer om ExpertSystem