Skip to main content
26.01.2021

CleanSwitch Lock för WC- och slussanvändningar

BBC Bircher utökar CleanSwitch-serien med ytterligare funktioner

BBC Bircher Smart Access presenterar den nya CleanSwitch Lock, en beröringsfri hygienomkopplare ur den framgångsrika CleanSwitch-serien. Nyutvecklingen har en utökad funktionsomfattning för användning i WC och slussar.

I kampen mot covid-19 används beröringsfria åtkomstsystem allt oftare. I många områden ersätter redan CleanSwitch dagens vanliga dörröppnare och möjliggör på så sätt hygieniska och tillgänglighetsanpassade åtkomstsystem.

Genom sin tilltalande design, den optiska LED-indikeringen samt anpassningsbarheten med olika piktogram, färger på höljet och integrationsmöjligheter i olika omkopplarprogram har CleanSwitch etablerat sig som en av de populäraste hygienomkopplarna.

Med den nya CleanSwitch Lock går det nu att använda ytterligare funktioner för att öppna och låsa dörrar samt deras statusindikering.

 

Öppna och låsa dörrar

Med en handrörelse aktiverar CleanSwitch Lock åtkomsten utan beröring och håller dörren stängd.

Den beröringsfria omkopplaren lämpar sig därför för olika användningsområden där dörren inte bara ska öppnas utan även behöver stängas. Till exempel i hälso- och sjukvårdsinstitutioner, laboratorier och sanitetsområden. Den elektriska anslutningen sker enkelt via en potentialfri utgång och CleanSwitch Lock kan anslutas till alla dörrstyrningar.

 

Visa dörrstatus

Genom att använda CleanSwitch Lock i systemet kan dörrstatusen indikeras som för ett trafikljus (röd/grön) via omkopplarens LED-indikering. På så sätt går det att signalera om en WC eller sluss är upptagen. I låst status är även aktiveringsfunktionen hos CleanSwitch inaktiverad, på så sätt förhindras att dörren öppnas oönskat eller omedvetet. Ytterligare komponenter, indikeringselement och låssystem behövs inte.

 

Samma komfort och service

Alla grundfunktioner hos CleanSwitch är naturligtvis även tillgängliga hos CleanSwitch Lock. Det intuitiva handhavandet och den enkla hanteringen underlättar monteringen. Med hjälp av konfigurationstabellen kan du som vanligt snabbt och individuellt anpassa piktogram, färger på höljet, tillbehör och omkopplarprogram till dina behov.

 

Ladda ner CleanSwitch Lock broschyren

Mer om CleanSwitch Lock