Skip to main content
28.07.2020

ExpertSystem kompromissar inte när det gäller säkerhet

BBC Bircher lanserar omfattande säkerhetslösningar på marknaden

BBC Bircher Smart Access lanserar ExpertSystem. En integrerad modulära säkerhetslösning för grindar och portar. Den består av den högpresterande säkerhetslistserien ExpertSystem XL och vår nyutvecklade trådlösa överföring "ExpertSystem XRF". Systemet är ursprungligen framtaget för områdesskydd och grindar men lämpar sig även för portar och karuselldörrar. Alla komponenter i systemet är anpassade till högsta nivå av säkerhet, flexibilitet, snabb installation och kontinuerlig drift.

 

Kompromisslös säkerhet – samlad på en och samma plats 

Genom årtionden av erfarenhet av säkerhetslister och radiosystem har BBC Bircher Smart Access tagit fram det första integrerade  säkerhetssystemet för automatiska tillträdessystem.  ExpertSystem består av det välkända säkerhetslistsystemet ExpertLine – som numera marknadsförs under namnet ExpertSystem XL – och ett i grunden nyframtaget XRF-radiosystem. Genom att integrera dessa två system kopplar BBC Bircher Smart Access samman säkerhetslister och trådlösa signalöverföringssystem med en flexibel, modulär lösning för säkring av automatiska portar och grindar.  Genom integreringen av säkerhetslisten och signalöverföringssystemet skapas ett fullständigt harmoniserat helhetssystem. Det gör det säkert för användaren att säkra portar med hög öppnings- och stängningshastighet korrekt. Det nya trådlösa systemet väljer automatiskt ut den lämpliga säkerhetsarkitekturen för varje styrning (säkerhetsnivå PLd kat. 2 eller kat. 3) och har en lång räckvidd. Radiosändaren som är integrerad i säkerhetslisten XL  så att den inte syns lämpar sig särskilt för installationer med höga estetiska anspråk och minskar servicekostnaderna genom en batteritid på minst sju år. Systemet ger den allra högsta prestandan: Säkerhetslistens minimala aktiveringskraft och radiolänkens ytterst snabba reaktionstid förkortar hela portsystemets reaktionstid avsevärt. På så sätt kan mindre säkerhetslister även användas vid högre porthastigheter jämfört med vanliga lösningar.

 

 

Flexibilitet genom modulär systemuppbyggnad 

Genom sin modulära systemuppbyggnad kan ExpertSystem användas på ett mycket flexibelt sätt i olika applikationer: Skjutgrindar, slaggrindar, vikgrindar, vikportar, takskjutportar och karuselldörrar. ExpertSystem innefattar förutom tre högkänsliga kopplingsprofiler och sex aluminiumskenor även tre radiosändare samt tre innovativa mottagare. Ett stort sortiment av tillbehör, anslutningskablar och en extern antenn kompletterar systemet för mångsidiga användningsområden. Systemmodulariteten gör det möjligt att säkra alla vanliga portkonfigurationer och stationära säkerhetslister kan kopplas direkt till den nya mottagaren i DIN-huset. Detta, tillsammans med den långa batteritiden, leder till avsevärt lägre totalkostnader för systemet.   


Lönsamhet och hållbarhet tack vare genomtänkt utformning 

Utvecklarna av BBC Bircher Smart Access har tagit till alla knep när det gäller ExpertSystem för att göra arbetsstegen för sammansättningen och systeminstallationen så effektiva och intuitiva som möjligt. Den genomtänkta systemuppbyggnaden ser till att såväl säkerhetslisten som den trådlösa överföringen kan användas genom några få moment. Tack vare enkel montering,  skruvbara kabelanslutningar och ett snabbmonteringssystem, som kan erhållas som tillval, kan installationstiden samt serviceinsatsernas antal och längd minskas drastiskt. På detta sätt minskar man de totala lagerhållnings-, service- och investeringskostnaderna. Dessutom kan ExpertSystem integreras på ett optimalt sätt i kundlogistiken genom de tre servicemodeller som finns tillgängliga.

 

Heinz Macher, CTO på BBC Bircher Smart Access, sammanfattar med följande: ”ExpertSystem är som Lego: Enkelt, genomtänkt och uppfyller alla krav och önskemål.”

 

Ladda ner ExpertSystem broschyren

Mer om ExpertSystem