Skip to main content
28.04.2023

Hållbarhet i fokus

BBC Bircher Smart Access utökar resurseffektivitet och miljöledning

Med sina smarta åtkomstsystem, samarbete med leverantörer och partner och interna moderniseringsåtgärder vill BBC Bircher Smart Access uppnå mer hållbarhet från och med 2023.

 

Inom ramen för strategin ”Quality first” har BBC Bircher Smart Access i år stärkt sin verksamhet inom hållbarhet. Det schweiziska företaget, som redan är certifierat enligt ISO 9001 (kvalitetsledning) och ISO 14001 (miljöledning), har uppnått betyget brons efter registrering hos ecoVadis.

 

Till de åtgärder som bidrar till högre resurseffektivitet och lägre koldioxidutsläpp hör etablering av ett europeiskt centrallager i Tjeckien, omorganisation av infrastrukturen på huvudkontoret i Beringen och modernisering av CareMat-produktionen där. Tack vare den sistnämnda går produktion och leverans snabbare på mindre yta och med mindre energi. Lagernivån kunde också minskas avsevärt och förpackningsdesignen omarbetades och optimerades. Till följd av detta kunde energiförbrukningen och avfallsproduktionen per anställd i Beringen sänkas ytterligare.

 

Mer om CareMat

 

Spara resurser genom hela värdekedjan

 

Helhetsperspektivet på hållbarhet omfattar ett antal andra åtgärder, dit för närvarande framför allt leverantörshantering och efterlevnad av relevanta EU-standarder hör. ”Som ett globalt schweiziskt företag som levererar många av sina produkter till EU är efterlevnad en mycket viktig fråga för oss”, säger Amanda Della Rocca, chef för QHSE på BBC Bircher Smart Access. ”Vi tittar därför mycket noga på leverantörerna, exempelvis vad gäller hantering av konfliktmineraler – även med hjälp av en extern partner.”

 

BBC Bircher Smart Access har även bidragit till ökad hållbarhet bland sina kunder under många år. Dörrar och portar ger resurseffektivitet i den löpande verksamheten tack vare intelligent automatisering med sensorer och system från BBC Bircher Smart Access. Energibesparingar på flera tusen kWh per år kan uppnås genom att snabbt öppna och stänga samt maskera korsande trafik, till exempel vid stora industriportar för nyttofordon.

 

Hållbarhet först: tillsammans för mer hållbarhet

 

”Vi arbetar för att löpande fortsätta att utöka vår verksamhet inom hållbarhet och miljövänlighet och vill om möjligt uppnå guldstatus i EcoVadis-betyget”, säger Della Rocca. ”2023 är det även dags för omcertifiering av ISO 14001. Dessutom kommer vi att involvera medarbetare, leverantörer och kunder ännu mer inom ramen för en hållbarhetsstrategi för att frigöra ytterligare potential både internt och i hela värdekedjan – alltså inte bara ”Quality first”, utan även ”Sustainability first”!”