Skip to main content
15.04.2022

En lyckad automatisk åtkomst

ProLoop-serien från BBC Bircher Smart Access fortsätter att utvecklas

 

 

ProLoop2 loop-detektorn från Bircher Smart Access noterar en ökande försäljning över hela världen, även i den bantade ProLoop Lite-versionen. Som öppningssystem tillsammans med induktionsslingor installerade i marken styr ProLoop den automatiska åtkomsten till grindar, bommar och parkeringsplatser.

 

Även om åtkomstlösningarna ProLoop2 och ProLoop Lite redan hade funnits på marknaden ett tag kunde de göra sig gällande även under coronapandemin, och noterar nu stigande marknadsandelar över hela världen. Jämfört med föregående år har försäljningen i Frankrike och Indien under 2021 – främst tack vare stora beställningar från nya kunder – ungefär tredubblats. Funktioner som funktionalitet och tillförlitlighet, enkel driftsättning, smarta extrafunktioner och flexibla enhetsvarianter säkerställer hög kundnöjdhet.

 

Enkel idrifttagning och smarta extrafunktioner

 

Den kompakt utformade slingdetektorn använder sig av signalanalysen från induktionsslingorna som installerats i marken – finns som tillval och i olika varianter från Bircher Smart Access – för att upptäcka metallfordon av alla slag, från cyklar till tunga lastbilar. Den integrerade LCD-displayen visar enhetens status när som helst och är enkel att använda och konfigurera.

 

Ett antal ytterligare funktioner gör ProLoop2 till en effektiv och bekväm lösning för automatisering av påfarter, t.ex. vid industrigrindar, bommar, parkeringsplatser eller gränsövergångar. De viktigaste funktionerna i korthet:

 

  • Integrerad analys av induktionsslingor med indikering på displayen
  • Automatisk känslighetsökning (ASB) för specialfordon, släpvagnar osv.
  • Spänningsbortfallssäkerhet, viktigt t.ex. för parkeringsplatser med pollare
  • Tidsfunktion (brytfördröjning) och riktningsdetektering
  • Visning av felkoder inkl. statistik

 

Mångsidiga varianter för alla användningsområden

 

Med ProLoop Lite erbjuder Bircher Smart Access en version reducerad till grundfunktionerna till ett mycket attraktivt pris: Kunder som klarar sig utan induktansmätning och feldetektering får en lika tillförlitlig enhet för automatisering av påfartsvägar av alla slag. Den sofistikerade driftsprincipen säkerställer även säker automatisk öppning och stängning samt ignorerande av fotgängare och icke-metalliska föremål i ProLoop Lite.

 

Många alternativ och konstruktioner ger enorm flexibilitet i tillämpningen: Både ProLoop Lite och ProLoop2 kan manövreras med en eller två slingor (t.ex. för in- och utfart). Användningen av två slingor, den ena efter den andra, öppnar upp ytterligare möjligheter, till exempel ytterligare närvarodetektering under bombalken, detektering av korsningsriktning eller stängning av bommar. Om så önskas kan ProLoop2 förses med en extra larmutgång för att exempelvis möjliggöra permanent öppning (t.ex. av bommar) i händelse av fel i slingan.

 

Perfekt för modernisering – och i framtiden med egen programvara

 

Både ProLoop 2 och ProLoop Lite finns även i en kåpavariant med 11-polig anslutning. Moderniseringen av befintliga slingsystem förenklas avsevärt: anslut helt enkelt ProLoop till den befintliga sockeln, slå på, och du är klar! Slutligen ger Ralf Kessinger, teknisk konsult på BBC Bircher Smart Access, oss en blick in i framtiden: ”Det kommer förmodligen att finnas en operativ programvara för ProLoop före årets slut. Kunderna kommer då att kunna ansluta till enheten med hjälp av en särskild laptop-kabel för att få utökad åtkomst till inställningar och data.”