Skip to main content
30.03.2022

Sesam, öppna dig!

OPK Europe använder passerlösningar från BBC Bircher för innovativa skjutdörrsbeslag

 

 

OPK Europe utvidgar sin lösning E-Space med magnetdrift för elektriska skjutdörrar med radarsensorn PrimeMotion B och den kontaktlösa brytaren CleanSwitch från BBC Bircher Smart Access.

 

Skjutdörrar är ett populärt sätt att göra byggnadsentréer attraktivare, både historiskt sett och kulturövergripande. Moderna eldrivna skjutdörrar ger en viss wow-effekt, särskilt när de tyst och som genom ett trollslag glider åt sidan. De kan styras till exempel med OPK:s innovativa skjutdörrsbeslag E-Space med magnetdrift. Särskilt i tider av pandemi erbjuder automatiska skjutdörrar den stora fördelen att de är beröringsfria och därmed ger en hygienisk öppning.

 

Högklassig automatisering av skjutdörrar

 

OPK Europe – ett dotterbolag till det kinesiska moderbolaget Zhongshan Opike Hardware Product Co., Ltd – har nyligen lanserat två passersystem från Bircher Smart Access för att erbjuda kunderna attraktiva tilläggsalternativ för elektriska skjutdörrar. Den energieffektiva rörelsedetektorn med mikrovågor PrimeMotion B har ett brett avkänningsfält och känner av rörelser snabbt och tillförlitligt. Oavsiktliga öppningar på grund av korsande trafik kan till stor del undvikas tack vare riktningsdetektering. Flexibla inställningar på enheten samt enkel installation och driftsättning säkerställer en bekväm användning.

 

Den prisbelönta CleanSwitch från Bircher Smart Access erbjuder möjligheten att beröringsfritt öppna skjutdörrar med en handrörelse på ett justerbart avstånd på 10 till 50 cm – ett attraktivt öppningssystem särskilt i den medicinska sektorn, men även inom restaurangbranschen och där särskilda hygien- eller designkrav råder. Tack vare färgad LED-respons och ett individuellt anpassningsbart utseende förblir inga kundkrav ouppfyllda. Med CleanSwitch Lock finns nu dessutom möjligheten att låsa dörrar genom en handrörelse.

 

Hygienisk åtkomst via radarsensor eller beröringsfri brytare

 

OPK-kunder som är intresserade av skjutdörrsbeslaget E-Space kan beställa BBC Bircher Smart Access-komponenter direkt från OPK:s katalog. Du kan fritt välja mellan att använda två PrimeMotion B, en på vardera sida om dörren, och två CleanSwitch – även tillsammans med låsningen CleanSwitch Lock – eller en rörelsesensor tillsammans med en brytare. Sebastian Krames, marknadsförings- och försäljningsdirektör på OPK Europe, berättar: ”Samarbetet med BBC Bircher Smart Access är en stor framgång. Kunderna är imponerade av produkterna och vi har inga reklamationer. Vi har därmed kommit ett steg närmare vårt mål att vinna över ytterligare marknadsandelar med högklassiga standardprodukter.”