Skip to main content

Parkeringssystem

  • Träffsäker aktivering tack vare riktningslogik
  • Entydig trafikreglering
  • Kortare väntetider med optimerat trafikflöde

Parkeringssystem – sensorer på bommar och pollare

Barriärer, bommar eller pollare: BBC Bircher Smart Access har en skräddarsydd sensorlösning för alla parkeringssystem.
Med BBC Bircher Smart Accesss slingdetektorer kan du förlita dig på att ditt parkeringssystem aktiveras snabbt och säkert. Barriärer och bommar är enkla att säkra med de beprövade säkerhetslisterna.

Slingdetektorer känner av alla metalliska fordon i sitt avkänningsfält och skickar omedelbart en signal till omkopplaren. Tack vare ASB detekteras även terrängfordon och lastbilar med släpvagnar på ett tillförlitligt sätt utan störningar.

Säkring och aktivering av ett parkeringssystem

 

Följande produkter lämpar sig optimalt för detta användningsområde:

Aktivering och fordonsskydd

Slingdetektorer
ProLoop2
ProLoop Lite

Kombinerad sensor (mikrovagor och ultraljud)
ProAccess

Elektriskt säkerhetslistsystem för säkring av bommar
ExpertLine
Säkerhetslister


Kontakta oss

Har du fler frågor om våra produkter?
Kontakta oss gärna per telefon eller e-post!

Behr Bircher Cellpack BBC Nordic AB
+46 40 15 60 90