Skip to main content

PIR 20

  • Fältinställning med centimeternoggrannhet
  • Strålande integreringsmöjligheter tack vare små mått
  • Tillförlitlig impulsgivare

Passiv infraröd rörelsedetektor PIR 20

PIR 20 är en rörelsedetektor som bygger på beprövad, passiv infraröd teknik. Med hjälp av en temperaturmätning registrerar den alla personer och rörliga föremål i sitt avkänningsfält och kopplar om omedelbart. 

Användning på karuselldörrar

PIR 20 känner av människor och föremål i detekteringsområdet omedelbart utifrån deras temperatur och börjar då rotera karuselldörren.

Passiv infraröd rörelsedetektor för automatiska dörrar, industriportar och personhissar 

PIR 20-sensorerna avger ingen strålning. När den infraröda detektorn känner av ett föremål med en annan yttemperatur än omgivningen överförs dess värmestrålning via linser till sensorelement och omkopplingen utlöses.

PIR 20 innehåller 12 Fresnel-linser som är inbyggda direkt i huskåpan. Tack vare de små måtten är den mycket enkel att integrera och möjliggör exakta fältinställningar.

Mer om tekniken

Kontakta oss

Har du fler frågor om våra produkter?
Kontakta oss gärna per telefon eller e-post!

Behr Bircher Cellpack BBC Nordic AB
+46 40 15 60 90