Skip to main content

PrimeScan

  • Tillförlitlig övervakning av sidostängningskanten
  • Enkel och snabb installation
  • Kompakt design

Dörrsäkerhetssystem PrimeScan

PrimeScans aktiva infraröda detektor säkrar dörrens sidoområde och sidostängningskanterna på ett tillförlitligt sätt.

Den skyddar personer i riskområdet när dörren öppnas. Tillsammans med PrimeTec och PrimeMotion utgör den ett komplett dörrsäkerhetssystem som aktiverar och säkrar skjutdörrar.

Mer om tekniken

PrimeScan A

Den aktiva infraröda detektorn i PrimeScan A, som fungerar som personskydd, är självövervakande och skyddar personer i riskområdet när dörren öppnas. Den uppfyller kraven i EN 16005 och DIN 18650.

PrimeScan B

PrimeScan B uppfyller kraven i EN 16005. Den aktiva infraröda detektorn i PrimeScan säkrar dörrens sidoområde på ett optimalt sätt. Den skyddar personer i riskområdet när dörren öppnas.

Kontakta oss

Har du fler frågor om våra produkter?
Kontakta oss gärna per telefon eller e-post!

Behr Bircher Cellpack BBC Nordic AB
+46 40 15 60 90