Skip to main content

Radarrörelsedetektor

  • Olika inställningsmöjligheter för fältstorlek och -geometri
  • Oönskade dörröppningar undviks genom bortfiltrering av tvärtrafik

Radarteknik – Effektiv aktivering av automatiska dörrar och portar

Radarvågor är elektromagnetiska vågor med en ovanligt hög frekvens. En radarrörelsedetektor arbetar enligt dopplerprincipen i mikrovågsområdet 24 GHz och känner av rörliga föremål, oavsett deras temperatur.

Personer eller rörliga föremål (med en hastighet på minst 10 cm/s) rubbar den utstrålade och mottagna frekvensens jämvikt. Denna differens mellan frekvenserna utvärderas och överförs som omkopplingsimpuls via reläkontakter eller elektroniska kontakter. Därmed är det möjligt att registrera nästan alla föremål som rör sig. 

Följande rörelsedetektorer bygger på radartekniken:

        Herkules 2E

        PrimeTec

        Merkur 2

        CleanSwitch

        PrimeMotion B

        PrimeMotion C

        ArtMotion 2

        RK 30

        Helios 2T

        ProAccess

Kontakta oss

Har du fler frågor om våra sensorprodukter?
Kontakta oss gärna per telefon eller e-post!

Behr Bircher Cellpack BBC Nordic AB
+46 40 15 60 90