Skip to main content

Helios 2T

  • Snabb installation och enkel parametrering genom slimmad design och mobil app
  • Flexibel anpassning av sensorfälten till respektive användningsplats
  • Reduktion av energiförbrukningen tack vare bortfiltrering av tvärtrafik och objektdetektering

Helios 2T Rörelsedetektor med mikrovågor och AIR-närvarodetektor

Helios 2T är med sin mobila app för enkel sensorinstallation rustad för alla kommande utmaningar och kan monteras flexibelt upp till sex meter högt. Kombisensorn har ett brett radarfält för snabb aktivering. En tvåradig aktiv infraröd ridå detekterar personer och fordon i dörrens närområde.

Sensorn skiljer i sitt detekteringsfält mellan fordon och personer och filtrerar tillförlitligt bort dessa samt tvärtrafik. Därmed reducerar Helios 2T portens öppettid, sänker byggnadens energiförbrukning påtagligt och bidrar på ett avgörande sätt till hållbarheten.

Mer om tekniken

Mobil app och användarvänlig design

Helios 2T kan bekvämt ställas in med en mobil app. Appen kan laddas ned gratis för iOS och Android. Användargränssnittet är självförklarande och finns att få på sju språk. Sensorns kompakta design möjliggör enkel och snabb installation. Med hjälp av fästskruvarna på sidan av huset och en tydlig skala placeras radar- och AIR-fälten exakt, oberoende av varandra. Dessutom förenklas installationen av den insticksbara anslutningskabeln. En LED-ring på enheten används som en optisk återkoppling som hela tiden visar sensorns driftstatus.

Flexibel anpassning allt efter applikation

Varje applikation har sina egna krav. Helios 2T möter dessa flerfaldiga krav med flexibla positionerbara och utvidgningsbara sensorregistreringsfält. Till exempel kan enskilda AIR-punkter till- och frånkopplas via app. Dess extra AUX-utgång ger möjlighet att som tillval ansluta en varningsanordning. Om ett fordon detekteras i fältet för tidig detektering framför byggnaden aktiverar Helios 2T en ansluten varningslampa. Denna varnar om det fordon som närmar sig på insidan redan innan porten öppnas för att undvika möjliga kollisioner.

Professionella energisparfunktioner

Långa öppettider för portar slösar mycket energi i industribyggnader. Helios 2T medför hela tre funktioner som påtagligt reducerar byggnadens energiförbrukning: bortfiltrering av tvärtrafik, objekt- och riktningsdetektering. Bortfiltreringen av tvärtrafik samt riktningsdetekteringen undviker felaktiga öppningar, t.ex. genom att fordon manövreras i detekteringsfältet. Objektdetekteringen omdirigerar personer som inte nödvändigtvis måste använda porten till sido- eller gångdörrar.


Kontakta oss

Har du fler frågor om våra produkter?
Kontakta oss gärna per telefon eller e-post!

Behr Bircher Cellpack BBC Nordic AB
+46 40 15 60 90