Skip to main content

CareMat

  • Tillförlitlig signalgivare som ansluts till larmsystemet
  • Halksäker ovansida

Sensormattan CareMat: en framtidsorienterad lösning för vården

Vård av människor med demens och patienter som riskerar att ramla eller irra iväg innebär stora utmaningar för vårdarna. Det gäller att inte begränsa vårdtagarnas rörelsefrihet onödigt mycket, så att deras livskvalitet upprätthålls och de tillåts vara självständiga inom rimliga gränser. Den tryckkänsliga sensormattan CareMat utgör ett värdefullt stöd.

Säkerhet på gång

CareMat läggs framför vårdsängen eller positioneras framför rumsdörren och ansluts via kabel eller trådlöst till husets larmsystem. När någon går på mattan skickas omedelbart en signal till vårdaren. Risken för fall och andra faror som uppstår när patienter irrar iväg eller går vilse kan minskas avsevärt.