Skip to main content

Säkerhetsmattor som
skyddar patienterna

  • Hjälpmedel vid vård av demenssjuka och patienter som löper risk att ramla eller irra iväg
  • Direktanslutning till larmsystemet

Tryckkänsliga sensormattor som hjälpmedel inom vården

Säkerhetsmattan CareMat från BBC Bircher Smart Access används som hjälpmedel inom vården av demenssjuka och patienter som löper risk att ramla.

Den kopplas direkt till larmsystemet och aktiveras så fort mattan belastas med tryck. Vårdtagarna skyddas därmed bättre mot att ramla eller irra iväg.

När patienten befinner sig på mattan skickas en signal till larmsystemet som då aktiveras. För vårdare och hemtjänstpersonal utgör detta ett värdefullt stöd tack vare de tillförlitliga och tryckkänsliga egenskaperna.

Kontakta oss

Har du fler frågor om våra produkter?
Kontakta oss gärna per telefon eller e-post!

Behr Bircher Cellpack BBC Nordic AB
+46 40 15 60 90

 

En produkt med högt mervärde för vården

Läs mer om BBC Bircher Smart Access CareSolutions:
CareMat