Skip to main content

Konstant säker på-
och avstigning

  • Kontrollerade åtkomstsystem för kollektivtrafiken
  • Säkring av kläm- och skärställen

Säkra åtkomstsystem för kollektivtrafikfordon

Tåg, spårvagn, buss eller linbana: Passagerarnas säkerhet är prio nummer ett för både fordonstillverkare och operatörer. BBC Bircher Smart Access erbjuder skräddarsydda sensorsystem för alla tillämpningar för att säkra kläm- och skärställen på ett tillförlitligt sätt.

Maximal säkring av åtkomstsystem

 

Dörrar i rälsfordon behöver robusta och hållbara skyddsanordningar. Eftersom ytterdörrarna stängs snabbt och kraftfullt rekommenderas en kombination av säkerhetslister och trampmattor samt tryckvågsbrytare eller närvarodetektorer för att uppnå önskad säkerhetsnivå.

Den beprövade tryckvågsbrytaren sitter i många bussdörrar och skyddar passagerare mot oönskade stängningar i kombination med våra säkerhetslister.

Säkerhetslister för dörrar som är anpassade efter fordonets eller linbanans form är extra slitstarka, eftersom de då och då utsätts för kraftigt varierande väderpåverkan. Infraröda detektorer inuti hytten fungerar som impulsgivare för olika typer av tillämpningar.

Följande produkter lämpar sig optimalt för detta användningsområde:

Aktivering

Radarrörelsedetektor
Merkur 2
PrimeMotion B
PrimeMotion C
ArtMotion 2

Aktiv infraröd närvarodetektor
SpotScan

Säkerhet

Tryckvågsteknik
Tryckvågsbrytare

Elektriskt säkerhetsmattesystem
Säkerhetsmattor

Elektriska säkerhetslister
ExpertSystem XL
Säkerhetslister

Nedladdningar

Broschyr S-Line

Kontakta oss

Har du fler frågor om våra produkter?
Kontakta oss gärna per telefon eller e-post!

Behr Bircher Cellpack BBC Nordic AB
+46 40 15 60 90