Skip to main content

TopScan

  • Den minsta närvarodetektorn i sin klass
  • Användarvänligt och enkelt handhavande
  • Avkänningsfältet ställs enkelt in utan verktyg

Aktiv infraröd närvarodetektor TopScan

Den kontaktlösa sensorn TopScan känner av stillastående och rörliga föremål. Dess huvuduppgift är att förhindra beröring med den svängande dörren, vare sig det gäller människor, djur eller föremål. Den kan även användas som öppningsimpulsgivare.

Mer om tekniken

Användning på slagdörrar

Tillsammans med huvud- och sidostängningskanterna säkras hela dörren optimalt. TopScan kan dessutom användas som öppningsimpulsgivare.

TopScan – aktiv infraröd närvarodetektor

Den minsta konstruktionen i sin klass utmärker sig även genom sin snabba och enkla installation. Monteringen är snabb, enkel och därmed kostnadseffektiv. Den eleganta aluminiumprofilen passar till alla sorters dörrar. AIR-närvarodetektorn kan levereras med upp till tre strålar och i olika längder 

Kontakta oss

Har du fler frågor om våra produkter?
Kontakta oss gärna per telefon eller e-post!

Behr Bircher Cellpack BBC Nordic AB
+46 40 15 60 90