Skip to main content

Produkter

Med stark passion och innovativt tänkande utvecklar BBC Bircher Smart Access moderna komfort- och säkerhetssystem för dina automatiska portar och dörrar. Slingdetektorer, infraröda och radarstyrda rörelsedetektorer skickar öppningsimpulser, medan säkerhetslister och närvarodetektorer styr huvud- och sidostängningskanterna. Dessutom erbjuder BBC Bircher Smart Access ett brett urval av trådlösa och induktiva signalöverföringssystem. För säkring av truckar, maskiner och fordon inom kollektivtrafiken utvecklar och tillverkar BBC Bircher Smart Access framtidsorienterade lösningar som säkerhetsmattor, säkerhetslister och trampmattor. Även inom sjukvården är säkerhetsmattorna ett tekniskt hjälpmedel för vård av demenssjuka och patienter som löper risk att ramla eller irra iväg.

I alla sådana riskområden utgör BBC Bircher Smart Accesss sensorsystem en del av ett viktigt skydd för människor och fordon.

Är du i behov av följande?

 • Rörelsedetektorer
 • Ljusridåer
 • Beröringsfria omkopplare
 • Portradar
 • Maskinsäkerhetsprodukter
 • Sensorer för skjutdörrar eller en individuell sensorsystemlösning

Vi hjälper dig gärna!

 • CleanSwitch

  CleanSwitch är en kontaktlös brytare för automatiska dörrar. En handrörelse framför…

  more
 • CareMat

  CareMat Sicherheitstrittmatte vor einem Pflegebett

  CareMat sensormatta används inom vården. Den hjälper vårdare och anhöriga vid vård av…

  more
 • DualSense

  DualSense Sensor zur Aktivierung und Absicherung von automatischen Schiebetüren

  DualSense-sensor för aktivering och skydd av automatiska skjutdörrar inomhus och utomhus,…

  more
 • DW Tryckvågsteknik

  Tryckvågssystemet skyddar personer och fordon i nästan alla tryckriktningar tack vare sin…

  more
 • ExpertSystem

  Smart energibesparingslösning för hållbara och intelligenta industriportar

  more
 • ExpertSystem XL

  Säkerhetslistsystem i moduler ExpertSystem XL för grindar och portar: Säkerhetslister…

  more
 • ExpertSystem XRF

  Trådlöst signalöverföringssystem för applikationer med höga prestanda och designkrav

  more
 • Helios 2T

  Rörelsedetektor med mikrovågor och AIR-närvarodetektor för industriportar

  more
 • Herkules 2E

  Herkules 2 Radarbewegungsmelder

  Radarrörelsedetektorn Herkules 2E har specialutvecklats för industriella portar, t.ex.…

  more
 • LBGate

  LBGate Lichtschranke

  Vår ljusridå LBGate säkrar portar, karusell- och skjutdörrar samt rulltrappor och…

  more
 • Merkur 2

  Merkur 2 Radarbewegungsmelder

  Merkur 2 övertygar med sin enorma mångsidighet på i princip alla automatiska dörrar och…

  more
 • PIR 20

  PIR 20 Passivinfrarot-Bewegungsmelder

  PIR 20 är flexibel och kan användas tillsammans med automatiska dörrar, hissar,…

  more
 • PIR 30

  PIR 30 Passivinfrarot-Bewegungsmelder

  PIR 30 är en rörelsesensor som används för dörrar och portar.

  more
 • PrimeMotion

  PrimeMotion C Radarsensor

  Radarrörelsedetektorn PrimeMotion öppnar och stänger skjutdörrarna på ett tillförlitligt…

  more
 • PrimeScan

  PrimeScan Aktivinfrarot-Präsenzmelder

  Den aktiva infraröda detektorn i PrimeScan säkrar dörrens sidoområde och…

  more
 • PrimeTec

  PrimeTec Bewegungs- und Präsenzmelder

  PrimeTec är en kombinerad rörelse- och närvarodetektor. Den öppnar och låser automatiska…

  more
 • ProAccess

  ProAccess Fordonsavkänningssensor för portar och bommar

  more
 • ProLoop

  ProLoop känner av metalliska fordon av alla typer. Induktionsslingorna i marken övervakas…

  more
 • RK 30

  RK 30 Radarbewegungsmelder

  Tack vare högkvalitativ mikroprocessorteknik garanterar RK 30 en exakt och tillförlitlig…

  more
 • Säkerhetsomkopplare

  ESGate und ESD Schaltgeräte

  Omkopplarna från BBC Bircher Smart Access sörjer för säker signalbearbetning på…

  more
 • Säkerhetslister

  Druckempfindliche Schaltleisten

  Säkerhetslister från BBC Bircher Smart Access avger impulsen för omkoppling. De skyddar…

  more
 • Säkerhetsmattor

  Taktile Schaltmatten

  Säkerhetsmattorna från BBC Bircher Smart Access säkerställer en tillförlitlig…

  more
 • SpotScan

  SpotScan Anwesenheitsmelder

  AIR-närvarodetektorn från BBC Bircher Smart Access säkrar stängningskanterna på…

  more
 • TopScan

  TopScan Aktivinfrarot-Präsenzmelder

  Den aktiva infraröda närvarodetektorn TopScan känner av stillastående och rörliga föremål…

  more
 • UniScan

  UniScan active infrared presence detector for swing and revolving doors

  Oavsett slagdörr eller karuselldörr: UniScan närvarodetektor från BBC Bircher Smart Access…

  more
 • Tillbehör

  RegloBeam Fernbedienung

  Fjärrkontrollen RegloBeam 2 från BBC Bircher Smart Access är ett perfekt komplement för…

  more