Skip to main content

CleanScan

  • Tillförlitlig öppningsimpulsgivare
  • Punktvis aktivering
  • Optimal hygien

Beröringsfri omkopplare CleanScan

Till skillnad från konventionella omkopplare möjliggör den beröringsfria och IR-styrda omkopplaren CleanScan kontaktlös dörröppning. På så sätt uppfylls de stränga hygienkrav som föreligger i vissa arbetsområden, t.ex. sjukhus och restaurangkök. 

Användning på slagdörrar

Inom sjukvården och i restaurangkök är den kontaktlösa CleanScan-omkopplaren idealisk för hygienisk och tillförlitlig dörröppning.

Punktvis aktivering och optimal hygien

Två olika avkänningsbreddområden möjliggör optimal anpassning för alla miljöer.

På nära håll (50–200 mm) har CleanScan en liten svart/vit differens. Föremålen detekteras i stort sett oberoende av deras färg på samma avstånd.

På långt håll (50–600 mm) fungerar CleanScan som energibrytare.

CleanScans utgång kan även konfigureras på två sätt: som normal impulsgivare eller som stegomkopplare.

Kontakta oss

Har du fler frågor om våra produkter?
Kontakta oss gärna per telefon eller e-post!

info@bircher.com

+46 708 27 80 70

Kontaktformuläret