Skip to main content

Tryckvågsbrytare

  • Mycket snabb omkoppling och hög omkopplingssäkerhet
  • Enkel och robust konstruktion
  • Miljontals användningar

Pneumatiska tryckvågsprofiler för ökad säkerhet i kollektivtrafiken

Tryckvågssystemet skyddar personer och fordon i nästan alla tryckriktningar tack vare sin höga reaktionskänslighet. Med sin robusta konstruktion och långa livslängd övertygar den även som öppningsimpulsgivare för automatiska portar samt fordonsdörrar på bussar och tåg.

Det räcker med ett lågt tryck på 3 till 4 mbar på signalgivaren för att åstadkomma en säker omkoppling. Tryckvågskontaktsystem är i praktiken störnings- och underhållsfria och utmärker sig genom ett bra förhållande mellan pris och prestanda.

Användning på åtkomstsystem för fordon

De känsliga tryckvågsprofilerna på åtkomstsystem för bussar, tåg och spårvagnar kopplar om redan vid minimalt tryck och skyddar mot onödigt slitage.

Tryckvågssignalgivare – rätt kontakt för ökad säkerhet

Tryckvågsprofiler

När profilen trycks in komprimeras luften inuti och en tryckvåg uppstår. Tryckvågen förs till en tryckvågsbrytare via anslutningsslangen och utlöser kontakten.

 

Kontakta oss

Har du fler frågor om våra produkter?
Kontakta oss gärna per telefon eller e-post!

Behr Bircher Cellpack BBC Nordic AB
+46 40 15 60 90