Skip to main content

ExpertSystem XRF

  • Kort installationstid med två tryck på säkerhetslisten
  • Hög störtålighet och lång batterilivslängd på minst 7 år
  • Säkerhetsnivå kan väljas mellan kat. 2, PLc och kat. 3, PLd

ExpertSystem XRF – Trådlöst signalöverföringssystem för tillämpningar med höga krav på prestanda och estetik

Portar som blir allt snabbare i kombination med ett stort säkerhetsbehov ställer höga krav på säkerhetsutrustningen till portar och därmed även på den taktila sensorikens signalöverföring. För nå högsta möjliga säkerhetsnivå, hela tiden och automatiskt, förenar BBC Bircher Smart Access säkerhetskategori 2 (med testsignal från styrningen) och säkerhetskategori 3 (utan testsignal) i en och samma apparat.

Om din styrning har inbyggd testfunktion övertas testsignalen av ExpertSystem och systemet övervakas enligt säkerhetskategori 2, PLc. På styrningar som saknar testsignal eller när testingången inte är ansluten övervakar XRF säkerhetssystemet självständigt enligt säkerhetskategori 3, PLd och erbjuder på så sätt högsta möjliga säkerhet i alla situationer.

 

 

Mer om ExpertSystem – En allomfattande säkerhetslösning för grindsystem

Snabb

Det trådlösa signalöverföringssystemet installeras på några få sekunder genom två tryck på säkerhetslisten. ExpertSystem XRF möjliggör dessutom snabb signalöverföring mellan sändare och mottagare.

Stabil

Alla apparater uppfyller kapslingsklass IP65. De enskilda komponenterna monteras skyddat mot väder och vind inne i säkerhetslisten eller i kopplingsskåpet. Med en batterilivslängd på minst 7 år i kombination med hög störtålighet (EMC) fungerar den trådlösa signalöverföringen alltid tillförlitligt.

Säker

ExpertSystem XRF är ett hybridsystem som låter användaren välja mellan säkerhetsnivå kat. 2, PLc och kat. 3, PLd. Systemet är kompatibelt med de vanligaste styrningarna på marknaden. Tack vare den sömlösa integrationen i ExpertSystem XL erhålls ett visuellt tilltalande system.