Skip to main content

Säkerhetsmattor 

  • Områdesrelä för komfort- och säkerhetstillämpningar
  • Lättinstallerat system
  • Ej känsligt mot väderpåverkan

Säkerhetsmattor för säker aktivering och deaktivering av maskiner, apparater och automatiska dörrar

Säkerhetsmattorna från BBC Bircher Smart Access används för att detektera personer eller föremål på en definierad yta.

I kombination med säkerhetsomkopplaren EsMatix 3 utgör de ett certifierat system för att säkra riskområden och därmed skydda personer. BBC Bircher Smart Accesss säkerhetsmatta är mönsterprovad enligt EN ISO 13856-1 tillsammans med säkerhetsomkopplaren EsMatix 3 och uppfyller PLe, kat. 3 enligt EN ISO 13849-1.

Användning som säkerhetsanordning för truckar

Den tryckkänsliga mattan ser till att fordonet stoppas omedelbart när någon lämnar manöverplattformen av misstag. Dessutom utgör den en halksäker, vibrationsdämpande och ergonomisk yta.

Trampmatta – Elektriskt områdesrelä som skyddar passagerare 

BBC Bircher Smart Accesss trampmattor fungerar som klämskydd i kollektivtrafikfordon.

De används för att säkra påstigningsområdet och därmed skydda passagerarna. Genom att beträda eller belasta mattans yta pressas två parallella kontaktytor mot varandra, varpå den elektriska strömkretsen sluts. 

ES-Button

ES-Button är en plan knapp som styr olika maskinfunktioner.

Oavsett om en dörr ska öppnas av en impuls eller en användning ska startas är ES-Button gränssnittet mellan människa och maskin. Den kan monteras horisontellt eller vertikalt och manövreras med handen, foten eller armen.

Det motståndskraftiga utförandet möjliggör till och med användning i smutsiga och fuktiga miljöer. 

Kontakta oss

Har du fler frågor om våra produkter?
Kontakta oss gärna per telefon eller e-post!

info@bircher.com

+46 708 27 80 70

Kontaktformuläret