Skip to main content

Vertikalport

  • Säker objektavkänning i god tid tack vare flexibla inställningar på sensorn
  • Inga oönskade öppningar tack vare bortfiltrering av tvärtrafik

Vertikalport

Det finns olika sensorkomponenter som kan öppna och stänga dina vertikalportar på ett säkert sätt.

BBC Bircher Smart Access har ett omfattande utbud av portsensorsystem. För att aktivera vertikalportar kan de beprövade slingdetektorerna användas, men det fungerar lika bra med en radarrörelsedetektor som Herkules 2E. Vid huvudstängningskanten passar elektriska säkerhetslister väl för ändamålet. Dessa ger det bästa skyddet för människor och fordon mot att klämmas eller fastna i porten. För en säker signalöverföring rekommenderar vi det trådlösa signalöverföringssystemet ExpertSystem XRF.

Aktivering och säkring av vertikalportar

 

Följande produkter är optimala för detta användningsområde:
 

Aktivering

Radarrörelsedetektor
Helios 2T
Herkules 2E
RK 30

Slingdetektor
ProLoop2
ProLoop Lite

Säkerhet

ExpertSystem

Signalöverföringssystem
ExpertSystem XRF

Ljusridåer
LBGate

Elektriskt säkerhetslistsystem
ExpertSystem XL
Säkerhetslister

Signalutvärdering
Omkopplare


Sensorlösningar för industriportar

Nedladdning

Kontakta oss

Har du fler frågor om våra produkter?
Kontakta oss gärna per telefon eller e-post!

Behr Bircher Cellpack BBC Nordic AB
+46 40 15 60 90