Skip to main content

Tryckvågsteknik: perfekt styrning
och hantering av tryckvågor

  • Miljontals användningar
  • Mycket snabb omkoppling
  • Enkel och säker styrning av elektriska omkopplingar

Tryckvågsteknik – för automatiska dörrar, portar och omkopplare

Säkerhet med beprövad teknik

Tryckvågsbrytare är användbara framför allt på större portar och på åtkomstsystem för olika kollektivtrafikfordon.

När en tryckvågsprofil trycks ihop komprimeras luften inuti och en tryckvåg uppstår. Tryckvågen förs vidare via en anslutningsslang till tryckvågskontakten och utlöser en omkoppling.

Kontakten stannar i omkopplat läge så länge ingångstrycket är större än utlösningstrycket. Det räcker med ett lågt tryck på 3 till 4 mbar för att åstadkomma omkopplingen.

Kontakta oss

Har du fler frågor om våra produkter?
Kontakta oss gärna per telefon eller e-post!

Behr Bircher Cellpack BBC Nordic AB
+46 40 15 60 90

 

Följande produkter bygger på tryckvågstekniken:

       Tryckvågsbrytare