Skip to main content

Sensorer
för vikportar

  • Öppnar och stänger i god tid
  • Aktiverar och stoppar på ett tillförlitligt sätt
  • Säkerhet för människor och fordon

Sensorer för vikportar

Radarrörelsedetektorerna och slingdetektorerna från BBC Bircher Smart Access aktiverar din automatiska vikport på ett tillförlitligt sätt.

Radarrörelsedetektorn uppfattar i princip alla rörelser och skickar en öppningsimpuls till porten, medan slingdetektorn kopplar om så fort ett metalliskt fordon känns av.

Som skydd mot klämning rekommenderas elektriska säkerhetslister vid stängningskanterna. Det beprövade trådlösa signalöverföringssystemet ExpertSystem XRF ger en slitagefri dataöverföring. Allt detta ger bästa möjliga säkerhet för din vikport. 

Säkring och aktivering av vikportar

 

Följande produkter är optimala för detta användningsområde:

Aktivering

Radarrörelsedetektor
Helios 2T
Herkules 2E
RK 30

Slingdetektor
ProLoop2
ProLoop Lite

Säkerhet

ExpertSystem 

Trådlöst signalöverföringssystem
ExpertSystem XRF

Elektriskt säkerhetslistsystem
ExpertSystem XL
Säkerhetslister

Elektriska säkerhetsmattor
Säkerhetsmattor

Signalutvärdering
Omkopplare


Kontakta oss

Har du fler frågor om våra produkter?
Kontakta oss gärna per telefon eller e-post!

Behr Bircher Cellpack BBC Nordic AB
+46 40 15 60 90