Skip to main content

Duurzaamheidsverklaring

Onze inzet voor het milieu

Als verantwoordelijk bedrijf richten wij ons op duurzaamheid en efficiënt gebruik van hulpbronnen. Dit geldt voor onze producten en de processen binnen het bedrijf, maar ook voor andere zaken, zoals het milieubewustzijn van onze werknemers en de optimalisering van de hele waardeketen. Bovendien nemen wij concrete maatregelen om ervoor te zorgen dat de ecologische voetafdruk van BBC Bircher Smart Access kleiner wordt en de CO2-uitstoot daalt:

  • zorgvuldige selectie en screening van leveranciers aan de hand van milieucriteria
  • voortdurende toepassing van RoHS-normen voor de hele portefeuille
  • actieve deelname aan de recycling van onze producten in de EU
  • regelmatige workshops voor het personeel over het thema duurzaamheid

Milieubeheer stevig verankerd in het bedrijf

Sinds 2001 zijn wij als bedrijf gecertificeerd volgens ISO14001. Met voortdurende verbeteringen op het gebied van energieverbruik, afvalproductie en -verwijdering en drukkosten, besparen wij hulpbronnen en dragen wij bij aan de duurzaamheid van ons handelen. Dit houdt ook in dat bij alle nieuwbouw, verbouwingen en uitbreidingen van gebouwen in eigendom van het bedrijf zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met milieuaspecten.

Meetbare energiebesparing dankzij intelligente producten

Onze oplossingen voor het efficiënt openen van deuren helpen de energiebehoefte te verminderen dankzij innovatieve sensoren: verkeerde openingen, bijvoorbeeld als gevolg van kruisend verkeer, worden vermeden, zowel voor personen als voor voertuigen - in het geval van toegangsdeuren voor fabriekshallen kan deze slimme automatisering, afhankelijk van de toepassing, enkele duizenden kWh per jaar besparen. Wij streven ernaar om met dergelijke innovaties ook in de toekomst actief bij te dragen aan meer duurzaamheid.