Skip to main content

Medlemskap

BBC Bircher engagerar sig i olika yrkesförbund för säker drift av åtkomstsystem.

Medlemskap

Gemensamt engagemang

Som tillverkare av sensorlösningar för säkerhetsapplikationer åtar sig BBC Bircher Smart Access att iaktta mycket höga kvalitetskrav och gällande standarder. Med sin mer än 60-åriga erfarenhet engagerar sig BBC Bircher i olika yrkesförbund för säker drift av åtkomstsystem. BBC Bircher ikläder sig i dessa förbund en aktiv roll för att främja trender och branschutveckling samt formulera direktiv och standarder..

 

BVT

Tysk förening för tillverkare av portar och bommar samt leverantörer till portbranschen

FTA

Tysk föreningen för dörr automatik                                                                                             

Portgruppen

Svenska leverantörerföreningen av portar och jalusier

DASMA

Port och Access system Tillverkares Förening, USA

E.D.S.F.

Europeiska Port och Jalusi federationen

IDA

Internationella Port Föreningen                                                                 

CCMSA

Kinesisk förening för byggnads- och metallkonstruktion


CHDWCC

Helkinesiska intresseorganisationen för byggnadskonstruktion och byggnadsteknik

A3

Association for advancing automation

ANIMA

Italienska maskiningenjörsförbundet