Skip to main content

Företagsinformation

Ansvarig utgivare:
BBC Bircher AG
Wiesengasse 20
8222 Beringen
Schweiz

Bolagsregister
Registrerat bolagsnamn: BBC Bircher AG
Representerad av: Frank Peter Kirgis, VD
Nummer: CH-320.3.039.993-9
Lokalt bolagsverk: Schaffhausen

Momsregistreringsnummer:
CHE-108.458.018 MWST

Ansvarsbefrielse
Författaren tar inget som helst ansvar för informationens riktighet, noggrannhet, aktualitet, tillförlitlighet eller fullständighet.

Skadeståndsanspråk mot författaren av materiell eller immateriell karaktär, som uppstår på grund av åtkomst till eller användning resp. icke-användning av den publicerade informationen, på grund av missbruk av anslutningen eller på grund av tekniska störningar, utesluts.

Alla erbjudanden är icke-bindande. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att utan förvarning ändra, komplettera eller ta bort delar av sidorna eller hela erbjudandet, eller radera innehållet under en viss tid eller permanent.

Ansvar för länkar
Hänvisningar och länkar på webbplatser från tredje part är utanför vårt ansvarsområde. Vi ansvarar inte på något sätt för dessa webbplatser. Åtkomst till och användning av sådana webbplatser sker på användarens egen risk.

Upphovsrätt
Upphovsrättigheten och alla andra rättigheter till innehåll, bilder, fotografier eller andra filer på webbplatsen tillhör uteslutande Bircher Reglomat eller de upphovsrättsinnehavare som uttryckligen anges. Inget av innehållet får reproduceras utan föregående skriftligt godkännande från upphovsrättsinnehavaren.

Sekretess
På grundval av artikel 13 i den schweiziska federala grundlagen och de federala sekretessbestämmelserna (”Datenschutzgesetz”, DSG) har var och en rätt till skydd av sin privata sfär och till skydd mot missbruk av personuppgifter. Vi följer dessa bestämmelser. Personuppgifter behandlas konfidentiellt och kommer inte att säljas eller överlåtas till tredje part.

I nära samarbete med vår webbleverantör bemödar vi oss om att så gott som möjligt skydda databaserna från främmande attacker, förluster, missbruk eller förfalskning.

När du besöker våra webbplatser sparas följande information i loggfiler: IP-adress, datum, klockslag, webbläsarförfrågan och allmän information om operativsystemet och webbläsaren. Denna information utgör grunden för statistiska, anonyma utvärderingar, som används för att identifiera trender och på så sätt hjälper oss att förbättra våra erbjudanden.

Källa
Denna företagsinformation skapades den 1 april 2016 med verktyget http://www.bag.ch/impressum-generator från Brunner AG, Druck und Medien, i Kriens. Brunner AG, Druck und Medien, i Kriens ansvarar inte för innehållet.