Skip to main content

PIR 30

  • Mångsidiga monteringsalternativ med en höjd på upp till 5 m
  • Kompensation av temperatursvängningar

Passiv infraröd rörelsedetektor PIR 30

Rörelsedetektorn PIR 30 använder sig av beprövad, passiv IR-teknik, som registrerar temperaturskillnader hos människor och djur i dess avkänningsfält omedelbart och i samma stund utlöser omkopplingen.

Mer om tekniken

Användning på karuselldörrar

PIR 30 känner av människor och föremål i avkänningsområdet omedelbart utifrån deras temperatur och börjar då rotera karuselldörren.

Säkerhet för automatiska dörrar, industriportar och personhissar

Den passiva infraröda rörelsedetektorn PIR 30 avger ingen strålning. Den känner av föremål som har en annan yttemperatur än omgivningen. När dessa föremål når rörelsedetektorns avkänningsområde överförs deras värmestrålning via linser till sensorelement. Denna avkänning utlöser omkopplingen.

18 Fresnel-linser är inbyggda direkt i den främre kåpan. Dessa skapar en osynlig matta över avkänningsområdet, som går att ställa in exakt och nästan valfritt.

Mer om tekniken

Kontakta oss

Har du fler frågor om våra produkter?
Kontakta oss gärna per telefon eller e-post!

Behr Bircher Cellpack BBC Nordic AB
+46 40 15 60 90