Skip to main content

Taktil säkring med säkerhetslister och säkerhetsmattor

Säkerhetslister och säkerhetsmattor från BBC Bircher Smart Access utgör beprövade säkerhetssystem som skyddar människor, fordon och andra föremål.

Genom att montera säkerhetslister vid huvud- och sidostängningskanterna på portar och dörrar uppnås ett tillförlitligt skydd. Säkerhetsmattor används framför allt för att säkra farozoner vid maskiner och inom vården.

Taktil områdessäkring med säkerhetsmattor

För att säkra eller aktivera dörrområden samt för maskin- och anläggningssäkerhet används BBC Bircher Smart Accesss tryckkänsliga säkerhetsmattor som taktila områdesreläer.

När mattorna beträds eller belastas pressas två parallella kopparytor mot varandra, vilket utlöser en impuls för omkoppling av dörrar, portar eller fordon. Kopplingselementet skyddas mot smuts och fukt av ett ytterhölje av robust polyuretan.

För användningen som säkerhetsmatta utvärderas signalen av en säkerhetsomkopplare, som reglerar aktivering och deaktivering av maskiner och anläggningar.

BBC Bircher Smart Access har följande säkerhetsmattor i sitt sortiment:

      Säkerhetsmattor

      CareMat

Taktil kantsäkring genom elektriska säkerhetslister

Elektriska säkerhetslister används på automatiska portar, dörrar, maskiner, anläggningar och inom kollektivtrafiken för att förhindra kläm-, skär- och krosskador.

De robusta EPDM-listerna kan monteras horisontellt eller vertikalt på dörrar, portar eller andra rörliga anläggningsdelar. Vid belastning pressas kontaktlisten som är indragen i profilen ihop, varpå signalen överförs till en omkopplare. Detta utlöser öppnings- eller stängningsmekanismen.

BBC Bircher Smart Access har följande säkerhetslister i sitt sortiment:

       ClickLine

       CoverLine

       StandardLine

       S-Line

       ExpertSystem XL

Kontakta oss

Har du fler frågor om våra sensorprodukter?
Kontakta oss gärna per telefon eller e-post!

Behr Bircher Cellpack BBC Nordic AB
+46 40 15 60 90