Skip to main content

Karuselldörr –
sensorteknik för
rätt rotation

  • Medåkande påkörningsskydd sörjer för smidig drift
  • Snabb detektering av personer och föremål

Karuselldörr

Infraröda och radarstyrda rörelsedetektorer registrerar alla rörliga föremål och vidarebefordrar omedelbart impulsen för aktivering av karuselldörren. Säkerhetsmattor i dörrområdet övervakar dörrens alla rörelser på ett tillförlitligt sätt och ser till att rotationsrörelsen alltid fungerar korrekt.

Vi rekommenderar även att säkerhetslister monteras vid stängningskanterna för bästa möjliga säkerhet för människor och djur.

Säkring och aktivering av karuselldörrar

Följande produkter är optimala för detta användningsområde:

Aktivering

Radarrörelsedetektor
Merkur 2
CleanSwitch
PrimeMotion B
PrimeMotion C

Passiv infraröd rörelsedetektor
PIR 20
PIR 30

Aktiv infraröd närvarodetektor
SpotScan

Kombinerade radarrörelse- och närvarodetektorer
PrimeTec A
PrimeTec B

Elektriskt säkerhetsmattesystem
Säkerhetsmattor
Omkopplare

Nedladdningar

Broschyr för säkerhetsmattor
Tillämpningslösningar

Säkerhet

ExpertSystem

Aktiv infraröd närvarodetektor
TopScan
UniScan

Elektriskt säkerhetslistsystem
ExpertSystem XL
Säkerhetslister

Trådlöst signalöverföringssystem
ExpertSystem XRF

Kontakta oss

Har du fler frågor om våra produkter?
Kontakta oss gärna per telefon eller e-post!

Behr Bircher Cellpack BBC Nordic AB
+46 40 15 60 90