Skip to main content

Säkerhetsomkopplare

  • Enkel montering
  • Kan konfigureras för olika tillämpningar
  • Hög säkerhet tack vare beprövad teknik

Säkerhetsomkopplare i ES-familjen och EsGate

Omkopplarna från BBC Bircher Smart Access övervakar de anslutna säkerhetsmattorna och säkerhetslisterna avseende manövrering och avbrott. De övervakas även för ändringar av viloströmmen. De överskådliga LED- och LCD-skärmarna visar statusen för de anslutna signalgivarna. Tack vare förprogrammering från fabrik och användarvänliga inställningar kan du vara säker på att omkopplaren går snabbt att ta i drift. Läs mer om de olika produktvarianterna i de detaljerade broschyrerna.

Mer om tekniken

EsGate 2 / EsGate 3

ESGate-omkopplarna arbetar tillförlitligt och är mycket användarvänliga i och med den belysta LCD-indikeringen.

De går att programmera på många olika sätt och har ett brett användningsområde i och med att de kan kombineras med säkerhetsmattor eller säkerhetslister. Även dessa omkopplare övervakas för ändringar av viloströmmen och utvärderar impulserna från signalgivarna på ett säkert sätt. EsGate 3 har två fullvärdiga kanaler, arbetar självövervakande och uppfyller Performance Level e, säkerhetskategori 3 enligt EN ISO 13849-1. 

 

EsMatix 3

EsMatix 3 är särskilt utformad för att garantera säkerheten för anläggningar, robotar och automatiserade arbetsplatser. Den har två signalingångar, vilket innebär att en eller två signalgivare kan anslutas. Tillsammans med Birchers säkerhetsmattor eller säkerhetslister bildar EsMatix 3 ett certifierat system som uppfyller Performance Level e med kategori 3 enligt EN ISO 13849-1. 

Kontakta oss

Har du fler frågor om våra produkter?
Kontakta oss gärna per telefon eller e-post!

Behr Bircher Cellpack BBC Nordic AB
+46 40 15 60 90