Skip to main content

Maskinsäkerhet
för dina anställda

  • Mer säkerhet på arbetsplatsen
  • Kontrollerad aktivering och deaktivering av anläggningarna när säkerhetsmattan beträds

Maskinsäkerhet med säkerhetsmattor

Säkerhetsmattorna från BBC Bircher Smart Access ger ett tillförlitligt skydd mot klämning och andra personskador vid rörliga maskindelar.

Genom att lägga ut mattor avgränsas och säkras maskinens riskområde på ett tydligt sätt.

I kombination med passande säkerhetsomkopplare styr de aktiveringen och deaktiveringen och förhindrar på så sätt att maskinen tas i drift av misstag. Detta minskar risken för maskinolyckor avsevärt. 

Skydd mot oavsiktlig idrifttagning av maskiner och anläggningar

 

Följande produkter lämpar sig optimalt för detta användningsområde:

Aktivering och deaktivering

Elektriskt säkerhetsmattesystem
Säkerhetsmattor

Utvärdering
EsMatix 3
Omkopplare


Kontakta oss

Har du fler frågor om våra produkter?
Kontakta oss gärna per telefon eller e-post!

Behr Bircher Cellpack BBC Nordic AB
+46 40 15 60 90