Skip to main content

Slingdetektorer ProLoop

ProLoop – Slingdetektorer för industriella portar, bommar, parkeringsplatser och pollare

Med denna apparat fungerar all slingdetektering med högsta tillförlitlighet. Den övervakar och utvärderar induktionsslingorna i marken. Metalliska fordon av alla typer känns av – från cyklar till tunga lastfordon.

Mer om tekniken

Användning på bomanläggning

ProLoop slingdetektorer öppnar och stänger bommar vid in- och utfartsområdet på parkeringsplatser samt aktiverar parkeringsautomater på ett tillförlitligt sätt. 

ProLoop2

Den smarta programvaran och den kompakta konstruktionen gör både användning och idrifttagning enkel.

ProLoop2 är särskilt användarvänlig tack vare det lättbegripliga användnings- och indikeringskonceptet. Det finns ett stort antal inställningar och funktioner, och den galvaniska separeringen mellan slinga och detektor sörjer för högsta tillförlitlighet. Utöver induktionsmätningen har den även ett simuleringsläge och går att återställa till fabriksinställningarna. 

ProLoop Lite

Enkel, effektiv, tillförlitlig: Denna slingdetektor fungerar lika tillförlitligt och exakt som ProLoop2. Den övervakar och utvärderar den utlagda induktionsslingan, känner av metalliska fordon av alla typer och kopplar om porten omedelbart.

Tack vare fokus på den grundläggande funktionaliteten är idriftagningen och användningen enklare och snabbare än någonsin, och detta till ett oslagbart pris-prestanda-förhållande.

Kontakta oss

Har du fler frågor om våra produkter?
Kontakta oss gärna per telefon eller e-post!

Behr Bircher Cellpack BBC Nordic AB
+46 40 15 60 90