Skip to main content

Slagdörr 

  • Tillförlitlig övervakning med aktiv infraröd teknik
  • Undvikande av kollisioner med slagdörren

Sensorer för slagdörrar

Rörelse- och närvarodetektorer används för att övervaka och säkra slagdörrars svängområde. Monteringen sker på båda sidor, gärna direkt på dörrbladet.

Rörelse- och närvarodetektorn arbetar med aktiv och passiv infraröd teknik. Sensormottagaren registrerar de reflekterande infraröda strålarna eller värmeöverföringen i avkänningsområdet, vilka sedan omvandlas till en elektrisk signal som överförs till dörrstyrningen och på så sätt utlöser omkopplingen. Även radarrörelsedetektorer kan användas för att aktivera och säkerställa ett optimalt personflöde.

Aktivering och säkring av slagdörrar

 

Följande produkter är optimala för detta användningsområde:

Aktivering

Radarrörelsedetektor
Merkur 2
CleanSwitch
PrimeMotion B
PrimeMotion C
ArtMotion 2

Passiv infraröd rörelsedetektor
PIR 20
PIR 30

Aktiv infraröd närvarodetektor
SpotScan

Säkerhet

Aktiv infraröd närvarodetektor
TopScan
UniScan

Kombinerade radarrörelse- och närvarodetektorer
PrimeTec A
PrimeTec B

Elektriskt säkerhetslistsystem
ExpertSystem XL
Säkerhetslister

 


[Translate to Swedish:]

Kontakta oss

Har du fler frågor om våra produkter?
Kontakta oss gärna per telefon eller e-post!

Behr Bircher Cellpack BBC Nordic AB
+46 40 15 60 90