Skip to main content

Sensorteknik för portar
och bomanläggningar

  • Alla metalliska fordon registreras tillförlitligt
  • Hög motståndskraft tack vare galvanisk isolering av slinga och detektor

Slingdetektorer för industriella portar, bommar, parkeringsplatser och pollare

Slingdetektorer används för att aktivera bommar, öppna portar, reglera trafiken och kontrollera parkeringsområdet för stillastående eller långsamt rullande trafik.

De registrerar alla fordon av metall, från cyklar till lastbilar med släp. När ett fordon kör över induktionsslingan i marken förändras dess resonansfrekvens. Sensorn utvärderar alla frekvensförändringar på ett tillförlitligt sätt och skickar en impuls som öppnar porten eller aktiverar parkeringssystemet.

Kontakta oss

Har du fler frågor om våra sensorprodukter?
Kontakta oss gärna per telefon eller e-post!

Behr Bircher Cellpack BBC Nordic AB
+46 40 15 60 90

Följande slingdetektorer tillverkas av BBC Bircher Smart Access:

       ProLoop2

       ProLoop Lite

Tillbehör

       Färdiga slingor